Uitspraak Nº 200.306.178/01. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2036
Docket Number200.306.178/01
Date25 Octubre 2022
CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.306.178/01

Zaaknummer rechtbank : 8637446 CV EXPL 20-23658

arrest in het incident ex art. 843a Rv van 25 oktober 2022

inzake

[appellant] ,

wonende te [woonplaats],

appellant in de hoofdzaak, tevens eiser in het incident ex art. 843a Rv,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. B.J. Bodewes te Assen,

tegen

1 Unirice B.V.,
gevestigd te Capelle aan den IJssel,

2. Unirice Group B.V.,
gevestigd te Rotterdam,

geïntimeerden sub 1 en 2 in de hoofdzaak, tevens verweersters in het incident ex
art. 843a Rv,

hierna te noemen: Unirice en Unirice Group,

advocaat: mr. K. Hellinga - Van Dijk te Zwijndrecht,

en

3 TRC Unirice Nederland B.V.,
gevestigd te Rotterdam,

geïntimeerde sub 3 in de hoofdzaak, tevens verweerster in het incident ex art. 843a Rv,

hierna te noemen: TRC Nederland,

advocaat: mr. T.L.C.W. Noordoven te Haarlem.

De zaak in het kort

[appellant] vordert in een incident ex artikel 843a Rv afgifte of inzage in boekhoudkundige stukken van de ondernemingen, die een productiefaciliteit exploiteerden op het gebied van de be- en verwerking van rijst. Hij stelt deze stukken nodig te hebben om in de hoofdzaak aan te tonen dat deze ondernemingen onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van de deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds Stichting MPF vielen.

Het geding in hoger beroep

  1. Bij exploten van 17 september 2021 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het door de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam onder bovenvermeld zaaknummer tussen partijen gewezen vonnis van 18 juni 2021. Bij memorie van grieven met producties heeft [appellant] tevens een incidentele vordering tot afgifte van/inzage in bepaalde bescheiden (art. 843a Rv) ingesteld. Unirice en Unirice Group hebben deze vordering bestreden. TRC Nederland heeft dit (afzonderlijk) ook gedaan.

  2. Tussen het hof en de advocaten van partijen heeft een korte emailcorrespondentie plaatsgevonden. Het hof verwijst naar overweging 5 van dit tussenarrest.

  3. Uitspraak in het incident is nader bepaald op vandaag.

Beoordeling van het incident

4. Deze zaak hangt samen met de vergelijkbare zaak onder nummer 200.306.175 die bij dit hof in behandeling is. Vandaag zal ook in die zaak uitspraak worden gedaan.

5. Op 18 juni 2021 is door de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam in hetzelfde vonnis ook uitspraak gedaan in de door het bedrijfstakpensioenfonds...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT