Uitspraak Nº 201410634/1/A4. Raad van State, 2015-11-04

ECLIECLI:NL:RVS:2015:3386
Docket Number201410634/1/A4
Date04 Noviembre 2015
CourtCouncil of State (Netherlands)

201410634/1/A4.

Datum uitspraak: 4 november 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de onderlinge waarborgmaatschappij AVEBE U.A., gevestigd te Veendam,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 18 november 2014 in zaken nrs. 14/1117 en 14/1118 in het geding tussen:

de naamloze vennootschap NPG Groningen N.V. en AVEBE

en

het college van gedeputeerde staten van Groningen.

Procesverloop

Bij besluit van 28 januari 2014 heeft het college geweigerd om aan NPG omgevingsvergunning eerste fase (milieu) te verlenen voor de oprichting van een biogasinstallatie aan de Avebe-weg 1 te Foxhol.

Bij uitspraak van 18 november 2014 heeft de rechtbank het door NPG en AVEBE daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben NPG en AVEBE hoger beroep ingesteld.

Het college en [appellant A] hebben een verweerschrift ingediend.

NPG heeft het door haar ingestelde hoger beroep ingetrokken.

Daartoe in de gelegenheid gesteld, hebben AVEBE en het college van gedeputeerde staten van Groningen een nadere schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 juli 2015, waar AVEBE, vertegenwoordigd door mr. A.H. Gaastra, advocaat te Schiphol, en [gemachtigde], en het college, vertegenwoordigd door W.D. van Laar, A. Hofstee, werkzaam bij de Omgevingsdienst Groningen, en F.J.H. IJpelaar, werkzaam bij de provincie, zijn verschenen.

Overwegingen

1. [appellant A] heeft in zijn verweerschrift te kennen gegeven incidenteel beroep in te stellen tegen het hoger beroep van NPG en AVEBE. Nu in dit verweerschrift geen gronden zijn aangevoerd tegen de in hoger beroep aangevallen uitspraak van de rechtbank, is het verweerschrift niet mede aan te merken als een incidenteel hogerberoepschrift als bedoeld in artikel 8:110 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb).

2. AVEBE is eigenaresse van het perceel Avebe-weg 1 te Foxhol (hierna: het perceel). Zij is met NPG overdracht van een gedeelte van dit perceel overeengekomen, onder de voorwaarde dat een omgevingsvergunning zou worden verleend voor de oprichting van een biogasinstallatie op dit perceelsgedeelte. NPG heeft bij het college de betreffende aanvraag om omgevingsvergunning eerste fase ingediend. Bij het in beroep bestreden besluit heeft het college deze omgevingsvergunning aan NPG geweigerd. Daaraan heeft het college ten grondslag gelegd dat de cumulatieve geluidsbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein waarop het perceel is gelegen op woningen aan de nabijgelegen Klaas Nieboerweg de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
4 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 15/834 WIA-C. Centrale Raad van Beroep, 2018-11-07
  • Nederland
  • Centrale Raad van Beroep (Nederland)
  • 7 november 2018
  ...van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 20 april 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4300, 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3386, en 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2289. Bij besluit van 18 februari 2016 heeft het bestuur het bezwaar van betrokkene ongegrond verklaard. Bi......
 • Uitspraak Nº AWB- 19_6101. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-10-19
  • Nederland
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
  • 19 oktober 2020
  ...relatie die eiser sub 2 heeft met de ontwikkelaars van het zonnepark (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3386). De rechtbank zal het beroep van eiser sub 2 daarom niet-ontvankelijk verklaren. 4 De verklaring van geen bedenkingen 4.1 Artikel 2.1, eer......
 • Uitspraak Nº AWB- 19_6011. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-10-19
  • Nederland
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
  • 19 oktober 2020
  ...relatie die eiseres sub 2 heeft met de ontwikkelaars van het zonnepark (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3386). De rechtbank zal het beroep van eiseres sub 2 daarom niet-ontvankelijk verklaren. 4 De verklaring van geen bedenkingen 4.1 Artikel 2.1,......
 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 1522, 19 _ 1532, 19 _ 1557, 19 - 5082. Rechtbank Gelderland, 2020-01-09
  • Nederland
  • Rechtbank Gelderland (Neederland)
  • 9 januari 2020
  ...de rechtbank op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3386. De beroepen van eiser 1 (zaaknummer 19/1522) en eiseres 2 (zaaknummer 19/1532) tegen het besluit van 5 februari 2019 zijn daarom niet-ontv......
4 sentencias
 • Uitspraak Nº 15/834 WIA-C. Centrale Raad van Beroep, 2018-11-07
  • Nederland
  • Centrale Raad van Beroep (Nederland)
  • 7 november 2018
  ...van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 20 april 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4300, 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3386, en 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2289. Bij besluit van 18 februari 2016 heeft het bestuur het bezwaar van betrokkene ongegrond verklaard. Bi......
 • Uitspraak Nº AWB- 19_6011. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-10-19
  • Nederland
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
  • 19 oktober 2020
  ...relatie die eiseres sub 2 heeft met de ontwikkelaars van het zonnepark (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3386). De rechtbank zal het beroep van eiseres sub 2 daarom niet-ontvankelijk verklaren. 4 De verklaring van geen bedenkingen 4.1 Artikel 2.1,......
 • Uitspraak Nº AWB- 19_6101. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-10-19
  • Nederland
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
  • 19 oktober 2020
  ...relatie die eiser sub 2 heeft met de ontwikkelaars van het zonnepark (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3386). De rechtbank zal het beroep van eiser sub 2 daarom niet-ontvankelijk verklaren. 4 De verklaring van geen bedenkingen 4.1 Artikel 2.1, eer......
 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 1522, 19 _ 1532, 19 _ 1557, 19 - 5082. Rechtbank Gelderland, 2020-01-09
  • Nederland
  • Rechtbank Gelderland (Neederland)
  • 9 januari 2020
  ...de rechtbank op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 4 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3386. De beroepen van eiser 1 (zaaknummer 19/1522) en eiseres 2 (zaaknummer 19/1532) tegen het besluit van 5 februari 2019 zijn daarom niet-ontv......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT