Uitspraak Nº 201700575/1/V2. Raad van State, 2018-11-21

Court:
Docket Number:201700575/1/V2
ECLI:ECLI:NL:RVS:2018:3737

201700575/1/V2.

Datum uitspraak: 21 november 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[de vreemdeling],

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, van 12 januari 2017 in zaak nr. 16/29461 in het geding tussen:

de vreemdeling

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Procesverloop

Bij besluit van 15 december 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen en tegen haar een inreisverbod uitgevaardigd.

Bij uitspraak van 12 januari 2017 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld.

De Afdeling heeft de United Nations High Commissioner for Refugees (hierna: de UNHCR) in de gelegenheid gesteld aan de procedure deel te nemen.

De staatssecretaris en de vreemdeling hebben nadere stukken ingediend.

De UNHCR heeft stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak gelijktijdig met twee vergelijkbare zaken, ECLI:NL:RVS:2018:3735 en ECLI:NL:RVS:2018:3736, ter zitting behandeld op 8 maart 2018. De vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. E.C. Kaptein, advocaat te Amsterdam, de staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. E.C. Pietermaat, advocaat te Den Haag, en mr. R.A. Visser, en de UNHCR, vertegenwoordigd door [gemachtigde], zijn verschenen.

Overwegingen

1. De vreemdeling komt uit Mogadishu, Somalië. Zij is op 29 december 2010 Nederland ingereisd en was toen 24 jaar oud.

2. De vreemdeling klaagt in de grieven terecht dat de rechtbank niet is ingegaan op de door haar voorgedragen beroepsgrond dat de staatssecretaris zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij door haar westerse levensstijl een gegronde vrees voor vervolging heeft en een reëel risico loopt op een onmenselijke behandeling. Door deze beroepsgrond onbesproken te laten heeft de rechtbank gehandeld in strijd met artikel 8:69, eerste lid, van de Awb, waarin, voor zover hier van belang, is bepaald dat uitspraak wordt gedaan op de grondslag van het beroepschrift en het onderzoek ter zitting.

De grief slaagt.

3. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen, overweegt de Afdeling als volgt.

Beroepsgronden over de westerse levensstijl

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
3 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 201701423/1/V2. Raad van State, 2018-11-21
  • Nederland
  • 21 de Novembro de 2018
  ...De UNHCR heeft stukken ingediend. De Afdeling heeft de zaak gelijktijdig met twee vergelijkbare zaken, ECLI:NL:RVS:2018:3736 en ECLI:NL:RVS:2018:3737, ter zitting behandeld op 8 maart 2018. De vreemdelingen, vertegenwoordigd door mr. A.C. Pool, advocaat te Arnhem, de staatssecretaris, verte......
 • Uitspraak Nº NL18.371 + NL18.373 + NL18.375. Rechtbank Den Haag, 2018-12-21
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag (Neederland)
  • 21 de Dezembro de 2018
  ...beoordeling, met inachtneming van de uitspraken van de Afdeling van 21 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3735, ECLI:NL:RVS:2018:3736 en ECLI:NL:RVS:2018:3737. Schoolgaande 32. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat er geen grond is voor het oordeel dat schoolgaande kinderen in Afghani......
 • Uitspraak Nº 201704575/1/V2. Raad van State, 2018-11-21
  • Nederland
  • 21 de Novembro de 2018
  ...De UNHCR heeft stukken ingediend. De Afdeling heeft de zaak gelijktijdig met twee vergelijkbare zaken, ECLI:NL:RVS:2018:3735 en ECLI:NL:RVS:2018:3737, ter zitting behandeld op 8 maart 2018. De vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. G. van Reemst, advocaat te Den Haag, de staatssecretaris, v......
3 sentencias
 • Uitspraak Nº 201701423/1/V2. Raad van State, 2018-11-21
  • Nederland
  • 21 de Novembro de 2018
  ...De UNHCR heeft stukken ingediend. De Afdeling heeft de zaak gelijktijdig met twee vergelijkbare zaken, ECLI:NL:RVS:2018:3736 en ECLI:NL:RVS:2018:3737, ter zitting behandeld op 8 maart 2018. De vreemdelingen, vertegenwoordigd door mr. A.C. Pool, advocaat te Arnhem, de staatssecretaris, verte......
 • Uitspraak Nº NL18.371 + NL18.373 + NL18.375. Rechtbank Den Haag, 2018-12-21
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag (Neederland)
  • 21 de Dezembro de 2018
  ...beoordeling, met inachtneming van de uitspraken van de Afdeling van 21 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3735, ECLI:NL:RVS:2018:3736 en ECLI:NL:RVS:2018:3737. Schoolgaande 32. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat er geen grond is voor het oordeel dat schoolgaande kinderen in Afghani......
 • Uitspraak Nº 201704575/1/V2. Raad van State, 2018-11-21
  • Nederland
  • 21 de Novembro de 2018
  ...De UNHCR heeft stukken ingediend. De Afdeling heeft de zaak gelijktijdig met twee vergelijkbare zaken, ECLI:NL:RVS:2018:3735 en ECLI:NL:RVS:2018:3737, ter zitting behandeld op 8 maart 2018. De vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. G. van Reemst, advocaat te Den Haag, de staatssecretaris, v......