Uitspraak Nº 201905360/1/A3. Raad van State, 2020-02-19

ECLIECLI:NL:RVS:2020:484
Docket Number201905360/1/A3
Date19 Febrero 2020
CourtCouncil of State (Netherlands)

201905360/1/A3.

Datum uitspraak: 19 februari 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de korpschef van politie,

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 11 juni 2019 in zaak nr. 18/3828 in het geding tussen:

[wederpartij]

en

de korpschef.

Procesverloop

Bij besluit van 20 maart 2018 heeft de korpschef geweigerd op [wederpartij] betrekking hebbende gegevens uit het politiesysteem te verwijderen.

Bij uitspraak van 11 juni 2019 heeft de rechtbank het door [wederpartij] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 20 maart 2018 vernietigd en de korpschef opgedragen een nieuw besluit te nemen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de korpschef hoger beroep ingesteld.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 december 2019, waar de korpschef, vertegenwoordigd door [gemachtigde], en [wederpartij] zijn verschenen.

Overwegingen

1. In een mutatierapport is [wederpartij] als verdachte aangemerkt van het wegrijden van een politiecontrole op [2017]. [wederpartij] heeft verzocht om zijn naam uit dit mutatierapport te verwijderen, omdat hij niet betrokken was bij deze overtreding.

2. De rechtbank heeft geoordeeld dat [wederpartij] aannemelijk heeft gemaakt dat hij op [2017] in Turkije was, daarom niet de bestuurder van de auto geweest kan zijn en ten onrechte in het mutatierapport als verdachte van de geconstateerde overtreding is aangemerkt.

3. De korpschef betoogt dat de rechtbank ten onrechte als toetsingsmaatstaf heeft gehanteerd dat [wederpartij] aannemelijk moest maken dat hij ten onrechte als verdachte staat aangemerkt. Er moet beoordeeld worden of [wederpartij] heeft aangetoond dat hij ten onrechte als verdachte staat aangemerkt, en dat heeft hij niet gedaan. [wederpartij] is herkend door een politieambtenaar. De korpschef heeft bij deze politieambtenaar nagevraagd of het mogelijk is dat hij zich heeft vergist, maar de politieambtenaar volhardt in wat hij op schrift heeft gesteld, namelijk dat hij [wederpartij] heeft herkend aan de hand van een foto. Dat die foto zeven jaar oud is, maakt niet dat de politieambtenaar niet op deugdelijke wijze de identiteit van de bestuurder heeft kunnen vaststellen. [wederpartij] heeft een boekingsbevestiging overgelegd van een vlucht naar Istanbul op 30 januari 2017, maar die is niet gelijk te stellen aan een instapbewijs. [wederpartij] heeft geen foto’s of rekeningafschriften overgelegd waaruit blijkt dat hij op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT