Uitspraak Nº 201907722/1/V3. Raad van State, 2020-02-27

Datum uitspraak:27 februari 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201907722/1/V3.

Datum uitspraak: 27 februari 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle, van 16 oktober 2019 in zaak nr. NL19.19038 in het geding tussen:

[vreemdeling 1] en [vreemdeling 2], mede voor hun minderjarige kinderen

en

de staatssecretaris.

Procesverloop

Bij besluiten van 13 augustus 2019 heeft de staatssecretaris aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet in behandeling genomen.

Bij uitspraak van 16 oktober 2019 heeft de rechtbank de daartegen door de vreemdelingen ingestelde beroepen gegrond verklaard, die besluiten vernietigd en bepaald dat de staatssecretaris nieuwe besluiten op de aanvragen neemt met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.

Tegen deze uitspraak heeft de staatssecretaris hoger beroep ingesteld.

De vreemdelingen, vertegenwoordigd door mr. A. Spel, advocaat te Alkmaar, hebben een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Desgevraagd hebben de vreemdelingen een nader stuk ingediend.

Overwegingen

1. De vreemdelingen zijn volgens de staatssecretaris op 14 oktober 2019 met onbekende bestemming vertrokken. De gemachtigde van de vreemdelingen heeft bij brief van 5 februari 2020 aan de Afdeling te kennen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT