Uitspraak Nº 202001369/1/R4. Raad van State, 2020-07-29

Datum uitspraak:29 juli 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

202001369/1/R4.

Datum uitspraak: 29 juli 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Den Haag,

en

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 24 november 2019 heeft het college zijn beslissing om op 6 november 2019 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte van de kosten van de toepassing van bestuursdwang, te weten € 126,00, voor rekening van [appellant] komt.

Bij besluit van 18 februari 2020 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 juli 2020, waar [appellant] en het college, vertegenwoordigd door mr. F. Naghi-Zadeh, zijn verschenen.

Overwegingen

1. De toepassing van spoedeisende bestuursdwang heeft bestaan uit het verwijderen van een doos die op 6 november 2019 is aangetroffen naast een ondergrondse papiercontainer ter hoogte van de Haringkade 159 in Den Haag. Het college is ervan uitgegaan dat [appellant] de doos verkeerd heeft aangeboden, omdat zijn naam en adres op het adreslabel op de doos staan.

2. [appellant] betwist niet dat de doos van hem afkomstig is, maar stelt dat hij de doos in de papiercontainer heeft gedaan. Hij stelt dat de containers overvol waren en dat hij de doos in een container heeft gepropt, maar dat er nog een stuk uitstak. Volgens hem kan iedereen de doos uit de container hebben gehaald. Hij vermoedt dat de foto bij het controlerapport bij het besluit van 24 november 2019, waarop de doos op de grond naast de papiercontainer staat, iets laat zien dat in scène is gezet door de toezichthouder. Volgens [appellant] zijn de containers aan de Haringkade en in de Keizerstraat vaak vol en ligt er vaak veel afval naast. Volgens hem maakt de gemeente het burgers hierdoor moeilijk om gemotiveerd te blijven om hun afval gescheiden aan te bieden.

[appellant] stelt verder dat het wel zo elegant was geweest als hij eerst een waarschuwing had gekregen, omdat hij toen hij de doos in de container stopte nog niet lang in Den Haag woonde, hij gezondheidsproblemen heeft en de moeite heeft genomen om zijn huisvuil gescheiden aan te bieden.

2.1...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT