Uitspraak Nº 21-001907-19. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-07-30

Court:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
Docket Number:21-001907-19
ECLI:ECLI:NL:GHARL:2020:6065

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001907-19

Uitspraak d.d.: 30 juli 2020

VERSTEK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Nederland van 18 juni 2015 met parketnummer 18-148975-12 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 16 juli 2020.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bewezenverklaring van de vier primair tenlastegelegde diefstallen en veroordeling van verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee weken, met een proeftijd van twee jaar, alsmede toewijzing van de vordering van de benadeelde partij conform de beslissing van de politierechter. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter heeft verdachte ter zake van de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier weken, heeft de vordering van de benadeelde partij toegewezen tot een bedrag van € 2.170,09 met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en heeft de benadeelde partij in de rest van de vordering niet-ontvankelijk verklaard.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1. primair
hij op of omstreeks 31 maart 2012, te en in de gemeente [gemeente] , met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een telefoonhoes, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf Makro, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

1. subsidiair
hij op of omstreeks 31 maart 2012, te en in de gemeente [gemeente] , opzettelijk een telefoonhoes, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf Makro, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en welk(e) goed(eren) verdachte uit de winkelvoorraad van voornoemde rechthebbende(n) had genomen onder gehoudenheid om, alvorens die winkel te verlaten voornoemd(e) goed(eren) te betalen, in elk geval ter betaling aan te bieden, en aldus dat/die goed(eren) anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

2.
hij op of omstreeks 3 april 2012, te en in de gemeente [gemeente] , met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 2 overhemden en een laptop, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf Makro, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

2. subsidiair
hij op of omstreeks 3 april 2012, te en in de gemeente [gemeente] , opzettelijk 2 overhemden en een laptop, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf Makro, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en welk(e) goed(eren) verdachte uit de winkelvoorraad van voornoemde rechthebbende(n) had genomen onder gehoudenheid om, alvorens die winkel te verlaten voornoemd(e) goed(eren) te betalen, in elk geval ter betaling aan te bieden, en aldus dat/die goed(eren) anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

3.
hij op of omstreeks 5 april 2012, te en in de gemeente [plaats] , met het oogmerk van wederrechtelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT