Uitspraak Nº 21-003428-17. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-07-30

Court:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
Docket Number:21-003428-17
ECLI:ECLI:NL:GHARL:2020:6067

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003428-17 (strafzaak)

Uitspraak d.d.: 30 juli 2020

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 7 juni 2017 met parketnummer

16-659745-15 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 16 juli 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3 en 4 subsidiair tenlastegelegde en oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest en niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. J.G.M. Dassen, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van het onder 4 primair tenlastegelegde en heeft verdachte ter zake van de feiten 1, 2, 3 en 4 subsidiair veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest, heeft de benadeelde partij [benadeelde] niet-ontvankelijk verklaard in de vordering en heeft de voorlopige hechtenis geschorst tot het onherroepelijk worden van het vonnis.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

1.
hij op of omstreeks 22 oktober 2015 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad,

- 21 gripzakjes en/of 36 gripzakjes en/of 37 wikkels, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of

- 4 gripzakjes, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne,

zijnde cocaïne en/of heroïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2013 tot en met 21 oktober 2015 te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of [plaats 4] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

3.
hij op of omstreeks 29 oktober 2015 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , althans in het arrondissement Midden-Nederland

- een wapen van categorie III, te weten een gas-/alarmpistool (merk Walther, model P99, kaliber 9mm) en/of

- munitie van categorie III, te weten 96 scherpe knalpatronen (kaliber 9mm P.A.Knall, merk Geco) en/of 20 scherpe gaspatronen (kaliber 9mm P.A.CS, merk UMA(rex) P.A.K.) en/of

- een gasbusje, oefenspray, zijnde een voorwerp bestemd voor het treffen van personen met (een) giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof(fen) van de categorie II, onder 6°, voorhanden heeft gehad;

4. primair
hij op of omstreeks 29 oktober 2015 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, althans in Nederland, een autosleutel en/of portemonnee met inhoud heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die/dat goed(eren) wist dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

4. subsidiair
hij op of omstreeks 29 oktober 2015 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, opzettelijk een autosleutel en/of portemonnee met inhoud, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten als houder, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT