Uitspraak Nº 21-007518-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-03-13

Datum uitspraak:2019/03/13
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-007518-15

Uitspraak d.d.: 13 maart 2019

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de economische kamer

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische kamer van de rechtbank Noord-Nederland van 17 december 2015 met parketnummer 19-997510-12 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1986] ,

wonende te [adres 1] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 27 februari 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot:

- het niet-ontvankelijk verklaren van verdachte ten aanzien van het impliciet cumulatief onder 1B ten laste gelegde, waarvan verdachte in eerste aanleg is vrijgesproken;

- veroordeling van verdachte ter zake van het medeplegen van het onder 1A ten laste gelegde ‘binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad’ en onder 1C ‘binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht en voorhanden heeft gehad’;

- veroordeling van verdachte ter zake van het onder 2 en 4 ten laste gelegde;

- oplegging van een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk, met aftrek, en met een proeftijd van 3 jaren.

Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw,
mr. M.R.F. van Raab van Canstein, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Namens verdachte is bij akte rechtsmiddel van 23 december 2015 onbeperkt hoger beroep ingesteld.

De economische meervoudige kamer in de rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte bij vonnis van 17 december 2015 ter zake van het onder 1B ten laste gelegde vrijgesproken. Ook heeft de rechtbank ter zake van het onder 4 ten laste gelegde niet bewezen geacht dat verdachte ‘3, althans een aantal, kogelpunten in een jas welke zich bevond in de kantine op de locatie [adres 2] ’ voorhanden heeft gehad. Nu (telkens) sprake is van een (impliciet) cumulatieve tenlastelegging staat hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraken voor de verdachte niet open. Het hof zal de verdachte daarom in zoverre niet-ontvankelijk verklaren.

Het vonnis waarvan beroep

Verdachte is bij vonnis van de economische kamer van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Assen, van 17 december 2015 ter zake van overtredingen van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan, en overtredingen van de Wet wapens en Munitie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest, en met een proeftijd van 3 jaren. Deze strafbare feiten houden - kortweg - in: (1) het medeplegen van het opzettelijk professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, binnen het grondgebied van Nederland brengen, opslaan en/of voorhanden hebben, (2) terwijl voor de opslag van het vuurwerk niet de geldende voorschriften in acht zijn genomen en (4) het voorhanden hebben van wapens en munitie.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing, en daarmee samenhangend ook een andere strafoplegging, komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover onderworpen aan het hoger beroep - tenlastegelegd dat:

1:

verdachte op nader te noemen data/datum, in na te noemen plaats/gemeenten, samen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk professioneel vuurwerk, te weten:

A.

op of omstreeks 27 november 2012, althans in of omstreeks de periode van 1 september 2012 tot en met 27 november 2012, in de gemeente [gemeente] , in elk geval in Nederland:

- 3.500, althans een aantal lawinepijlen "Joker",

- 180, althans een aantal lawinepijlen "Joker 2", artikelnummer R4032,

- 13.600, althans een aantal vlinders, "Spain Cracker", artikelnummer FDS0016,

- 138, althans een aantal batterijen, "Atlas", artikelnummer RFC1381,

- 127, althans een aantal batterijen, "Big Whale", artikelnummer RFC1386,

- 116, althans een aantal batterijen, "Leopard", artikelnummer RFC1387,

- 371, althans een aantal batterijen, "All Seasons", artikelnummer RFC13103

(alle) bestemd voor particulier gebruik, binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad (aan of nabij de [adres 3] ),

en/of

C.

op of omstreeks 3 november 2012, te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland:

-168, althans een aantal flowerbeds, "All Seasons", artikelnummer RFC 13103,

en/of

-36, althans een aantal flowerbeds, "Leopard", artikelnummer RFC 1387,

(alle) bestemd voor particulier gebruik, binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht en/of voorhanden heeft gehad;

2.

verdachte op of omstreeks 27 november 2012, in de gemeente [gemeente] en/of elders in Nederland, samen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, als degene die een inrichting, gelegen aan of nabij de [adres 3] , drijft, waar professioneel vuurwerk al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk en/of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik wordt opgeslagen en/of bewerkt, al dan niet opzettelijk er niet voor heeft zorggedragen dat de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 2 van het Vuurwerkbesluit werden nageleefd, immers:

-was in de bewaarplaats en/of in de bewerkingsruimte niet een automatische sprinklerinstallatie met automatische doormelding naar de centrale meldkamer van de brandweer aanwezig (voorschrift 1.4);

4.

hij op of omstreeks 27 november 2012 in de gemeente [gemeente] samen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een of meer vuurwapens van categorie III, voorhanden heeft gehad, te weten:

- een revolver welke zich bevond in een kluis in de hal van een kantoorpand op de locatie [adres 2] ;

en/of

- een revolver welke zich bevond in een bureaulade in het kantoor (2) op de locatie [adres 2] ;

en/of

- een pistool welke zich bevond in een auto aan of nabij de [adres 4]

en/of;

munitie van categorie III, voorhanden heeft gehad, te weten:

- 5, althans een aantal, kogelpatronen (in een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT