Uitspraak Nº 21 / 3204 AW. Centrale Raad van Beroep, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:CRVB:2022:2319
Docket Number21 / 3204 AW
Date27 Octubre 2022
CourtCentrale Raad van Beroep (Nederland)
21 3204 AW

Datum uitspraak: 27 oktober 2022

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 26 juli 2021, 20/2317 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellante] te [woonplaats] (appellante)

de korpschef van politie (korpschef)

PROCESVERLOOP

Namens appellante heeft mr. V.R. Dekker hoger beroep ingesteld.

Namens de korpschef heeft mr. N. Stommels, advocaat, een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 september 2022. Appellante is niet verschenen. Zij heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. Dekker. De korpschef heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. Stommels.

OVERWEGINGEN
1.1.

Bij besluit van 5 augustus 2019 heeft de korpschef de bij appellante vastgestelde PTSS erkend als beroepsziekte in de zin van artikel 1, eerste lid, onder y van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp).

1.2.

Appellante heeft op 13 november 2019 verzocht om vergoeding van door haar gemaakte geneeskundige kosten.

1.3.

Bij besluit van 17 januari 2020 heeft de korpschef de eigen bijdrage zorgkosten 2019 en de reiskosten vergoed. De gedeclareerde kosten voor ontspanningsmassages (€ 525,-) worden niet vergoed omdat deze behandeling niet voldoet aan de definitie van geneeskundige behandeling zoals bedoeld in artikel 54 van het Barp, nu deze niet kan worden gezien als een handeling op het gebied van de geneeskunst als bedoeld in artikel 7:446 BW.

1.4.

Bij besluit van 15 juni 2020 (bestreden besluit) heeft de korpschef het bezwaar tegen het besluit van 17 januari 2020 ongegrond verklaard. De korpschef heeft zijn standpunt dat geen sprake is van geneeskundige behandeling of verzorging als bedoeld in artikel 54 van het Barp, gehandhaafd. Verder is geen sprake van een bijzonder geval op grond waarvan de kosten redelijkerwijs niet voor rekening van appellante kunnen blijven. Ook op grond van artikel 53 van het Barp kunnen de kosten daarom niet worden vergoed.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat de gemaakte kosten voor ontspanningsmassages niet voor vergoeding in aanmerking komen omdat niet aannemelijk is gemaakt dat appellante deze kosten heeft moeten maken als gevolg van de beroepsziekte en de (geneeskundige) behandeling of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT