Uitspraak Nº 21 / 3373 AW. Centrale Raad van Beroep, 2022-10-27

CourtCentrale Raad van Beroep (Nederland)
ECLIECLI:NL:CRVB:2022:2316
Date27 Octubre 2022
Docket Number21 / 3373 AW
21 3373 AW

Datum uitspraak: 27 oktober 2022

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 3 augustus 2021, 20/2714 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] (appellante)

de Commandant Defensie Ondersteuningscommando (commandant)

PROCESVERLOOP

Namens appellante heeft mr. T.A. van Helvoort, advocaat, hoger beroep ingesteld.

De commandant heeft een verweerschrift en een nader verweerschrift ingediend. Appellante heeft een reactie ingezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 september 2022. Appellante is verschenen, bijgestaan door mr. Van Helvoort. De commandant heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. drs. A.J. Verdonk.

OVERWEGINGEN
1.1.

Appellante was [naam functie] bij [naam dienststonderdeel] en is daarna als universitair en militair docent aangesteld bij [naam dienstonderdeel] van de [naam organisatie] . Sinds september 2016 is zij geplaatst in een burgerfunctie als Universitair Docent (UD) (salarisschaal 12). Appelante heeft in 2018 gesolliciteerd naar de functie van Universitair Hoofddocent (UHD) [naam afdeling] , gewaardeerd in salarisschaal 14.

1.2.

Bij besluit van 11 juli 2019 is appellante met ingang van 1 juli 2019 geplaatst in de functie van UHD A [naam afdeling] . Hierbij is aan appellante met toepassing van artikel 8, eerste lid, van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie (IBBAD) salarisschaal 13, salarisnummer 5 toegekend (aanloopschaal). Daarbij is verwezen naar de brief van 4 juni 2019 met de voorwaarden van de tewerkstelling, waarin is vermeld dat appellante met begeleiding van een coach verder zal werken aan persoonlijke ontwikkeling met bijzondere aandacht voor de sociale processen die kunnen ontstaan bij het uitoefenen van bestuurlijke taken als UHD. Daarbij is een ontwikkeltraject voorgesteld van 3 jaren, waarin aantoonbare wetenschappelijke output en functioneren in het kader van bestuurlijke taken een doorontwikkeling van salarisschaal 13 naar salarisschaal 14 moet ondersteunen.

1.3.

In een functie-introductiegesprek van 25 juli 2019 is de inhoud van het ontwikkeltraject met appellante besproken. Dit traject bestaat uit het volgen van de cursus Leergang Strategisch Adviseren in de Publieke Sector aan de Bestuursacademie (2 x 6 dagen) en het volgen van een collegereeks excelleren in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT