Uitspraak Nº 21/951. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:CBB:2022:726
Docket Number21/951
Date25 Octubre 2022
CourtCollege van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederland)

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 21/951

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 25 oktober 2022 in de zaak tussen

Stichting Dutch Academy of Ethnic Skin and Hair (Stichting), te Nijmegen, appellante

(gemachtigde: dr. O.Q.J. Swinkels),

en

Kamer van Koophandel, verweerster

(gemachtigde: mr. J.P.M. van der Ende).

Procesverloop

Bij besluit van 27 januari 2021 heeft verweerster besloten tot inschrijving in het handelsregister van de opgave tot uitschrijving van [naam] als bestuurder van de Stichting per 1 januari 2021.

[naam] heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

Bij besluit van 30 juli 2021 (het bestreden besluit) heeft verweerster het bezwaar van [naam] gegrond verklaard en de inschrijving in het handelsregister aangepast.

Appellante heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerster heeft een verweerschrift ingediend.

[naam] heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid als derde partij aan het geding deel te nemen.

Het College heeft de zaak op 9 augustus 2022 op een zitting behandeld. Aanwezig was de gemachtigde van verweerder.

Overwegingen

1. Het bestuur van appellante bestaat uit drie personen, waaronder [naam] . Op 27 januari 2021 heeft een van de bestuursleden aan verweerster opgave gedaan van de uittreding van [naam] als bestuurder per 1 januari 2021. Verweerster heeft deze opgave ingeschreven in het handelsregister. Hiertegen heeft [naam] bezwaar gemaakt. Verweerster heeft het bezwaar van [naam] gegrond verklaard, omdat uit de door appellante ingebrachte stukken geen ontslag of ontslagname per 1 januari 2021 naar voren kwam. Daardoor heeft verweerster alsnog gerede twijfel gekregen aan de opgave tot uitschrijving van [naam] per 1 januari 2021. Verweerster heeft daarom de inschrijving in het handelsregister weer aangepast.

2. Appellante heeft hiertegen beroep ingesteld. In beroep voert zij aan dat er wel een besluit is genomen om [naam] te ontslaan als bestuurslid. Er is volgens appellante een ontslagbesluit genomen tijdens de bestuursvergadering van 24 juni 2020, waarna [naam] nog eenmaal de kans heeft gekregen om te reageren op dit besluit. Hier is geen reactie op gekomen en in de vergadering van 7 september 2020 is door twee van de drie bestuursleden besloten om de ontslagprocedure in gang te zetten. Daarbij is toen geen precieze datum genoemd, maar bij de opgave tot uitschrijving van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT