Uitspraak Nº 22/2181, 22/2182 en 22/2183. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:CBB:2022:748
Docket Number22/2181, 22/2182 en 22/2183
Date27 Octubre 2022
CourtCollege van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederland)

proces-verbaal uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Zaaknummers: 22/2181, 22/2182 en 22/2185

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 27 oktober 2022 in de zaak tussen [naam 1] B.V., te [plaats 1] ,

V.O.F. [naam 2], te [plaats 2] en

[naam 3] , te [plaats 2] , verzoekers

(gemachtigde: mr. ir. J.M.M. Kroon),

en

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister

(gemachtigde: mr. B.M. Kleijs).

Procesverloop

Bij afzonderlijke besluiten van 21 oktober 2022 (de primaire besluiten) heeft de minister alle pluimvee van verzoekers aangemerkt als verdacht met vogelgriep en een aantal maatregelen opgelegd, waaronder het preventief doden van pluimvee.

Verzoekers hebben tegen de primaire besluiten bezwaar gemaakt. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

De minister heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft online plaatsgevonden op 27 oktober 2022. Verzoekers hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. Verder hebben namens verzoekers deelgenomen [naam 4] en [naam 5] , [naam 6] en [naam 3] . De minister heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Voor de minister hebben tevens deelgenomen de dierenartsen [naam 7] en [naam 8] .

Na sluiting van het onderzoek ter zitting heeft de voorzieningenrechter op 27 oktober 2022 uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter schorst de bestreden besluiten met ingang van 29 oktober 2022

om 22:00 uur.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter geeft hiervoor de volgende motivering.

2. Op een bedrijf dat is gelegen binnen een straal van één kilometer van de bedrijven van verzoekers is op 21 oktober 2022 besmetting met Aviaire Influenza (vogelgriep) vastgesteld. De ruiming van dat bedrijf was die vrijdagavond afgerond. Verzoekers hebben de voorzieningenrechter gevraagd om de preventieve ruimingen voorlopig te schorsen.

3. Verzoekers betwisten niet dat de minister bevoegd is tot de maatregelen, maar zij zien geen reden meer om deze uit te voeren, omdat er inmiddels al zes dagen zijn verstreken zonder dat is gebleken dat het pluimvee op de bedrijven van verzoekers besmet is met vogelgriep. De dieren vertonen namelijk bij visuele inspectie geen ziekteverschijnselen en de bij één van de bedrijven genomen monsters testen negatief op vogelgriep.

4...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT