Uitspraak Nº 22-5004. Rechtbank Gelderland, 2022-10-26

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:6052
Date26 Octubre 2022
Docket Number22-5004

RECHTBANK GELDERLAND

Bestuursrecht

zaaknummer: ARN 22/5004


uitspraak van de voorzieningenrechter van

in de zaak tussen


[verzoekster], uit [woonplaats], verzoekster

(gemachtigde: mr. R.J. Verweij),

en

de burgemeester van Nijmegen

(gemachtigde: mr. C. van der Meijden).

Inleiding

1. In deze uitspraak beslist de voorlopige voorzieningenrechter op het verzoek om een voorlopige voorziening van verzoekster tegen het besluit van de burgemeester van 26 september 2022 (bestreden besluit). Verzoekster exploiteert [bedrijf] aan het [locatie] in [woonplaats] (het lunchcafé). In het besluit heeft de burgemeester verzoeksters aanvraag van 23 augustus 2022 om een vergunning op grond van de Alcoholwet buiten behandeling gesteld omdat verzoekster niet tijdig alle gegevens heeft overgelegd die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Daarnaast heeft de burgemeester bij dit besluit een last onder bestuursdwang opgelegd die inhoudt dat het lunchcafé met ingang van 4 oktober 2022 om 13:00 uur gesloten dient te zijn voor het publiek.

1.1.

Verzoekster heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

1.2.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek (samen met een ander verzoek van verzoekster1) op 21 oktober 2022 met behulp van een beeldverbinding op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: de heer [verzoekster], mevrouw [verzoekster] en [verzoekster] namens verzoekster, de gemachtigde van verzoekster en de gemachtigde van burgemeester.

Beoordeling door de voorzieningenrechter

2. De voorzieningenrechter wijst het verzoek af. Hierna legt de voorzieningenrechter uit hoe hij tot dit oordeel komt en welke gevolgen dit oordeel heeft. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

2.1.

De voorzieningenrechter beoordeelt bij de vraag of hij een voorlopige voorziening zal treffen of het bezwaar een redelijke kans van slagen heeft. Dat kan een reden zijn om het bestreden besluit te schorsen. Om dit te beoordelen beantwoordt hij aan de hand van de argumenten die verzoekster heeft aangevoerd, de zogenoemde gronden, of de burgemeester de aanvraag van 23 augustus 2022 buiten behandeling heeft kunnen stellen en of de burgemeester een last onder bestuursdwang mocht opleggen vanwege het ontbreken van een alcoholvergunning voor het lunchcafé.

De achtergrond van de last onder bestuursdwang

3. Bij besluit van 28 oktober 2019 is aan de heer [verzoekster] en mevrouw [verzoekster] een alcoholvergunning verleend.

3.1.

Op 21 juni 2022 heeft de burgemeester aan verzoekster een bestuurlijke waarschuwing gegeven omdat verzoekster niet beschikt over een geldige alcoholvergunning. Uit een administratieve controle in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is gebleken dat de heer [verzoekster] met ingang van 1 maart 2022 uit de vennootschap onder firma is getreden. Daarnaast is uit deze controle gebleken dat de heer [verzoekster] in dit handelsregister met ingang van 22 maart 2022 staat geregistreerd als (toegevoegd) vennoot. Door zowel de uittreding van de heer [verzoekster] uit de vennootschap per 1 maart 2022 als de toetreding van de heer [verzoekster] tot de vennootschap per 22 maart...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT