Uitspraak Nº 2200011620. Gerechtshof Den Haag, 2020-07-24

Datum uitspraak:2020/07/24
Uitgevende instantie::Gerechtshof Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-000116-20

Parketnummer: 05-881306-15

Datum uitspraak: 24 juli 2020

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Tussenarrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 7 juni 2017 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [datum] 1973,

thans gedetineerd in Huis van Bewaring Roermond te Roermond.

Onderzoek van de zaak

Dit tussenarrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en - na verwijzing van de zaak bij arrest d.d. 17 december 2019 door de Hoge Raad der Nederlanden - het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 23 juli 2020.

Het hof heeft kennisgenomen van hetgeen door de advocaat-generaal ter terechtzitting naar voren is gebracht. Voorts heeft het hof kennis genomen van hetgeen door de verdachte en zijn raadsvrouw, mr. W. Drummen, naar voren is gebracht.

Onderzoekswensen van de verdediging

De verdediging heeft bij appelschriftuur d.d. 6 april 2020 en vervolgens bij brief d.d. 21 april 2020 de navolgende onderzoekswensen ingediend:

  1. Een nadere verklaring van het Openbaar Ministerie over betrokkenheid van media bij de zaak in de periode oktober/november 2016;

  2. Voeging van de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte] ter terechtzitting van het hof Arnhem-Leeuwarden;

  3. Verstrekking van een afschrift van de audio-/videoverhoren van medeverdachte [medeverdachte] en getuigen uit de omgeving van [medeverdachte] in de periode vanaf november 2016;

  4. Verstrekking van een afschrift van tapgesprekken inzake de tap die heeft gelopen op medeverdachte [medeverdachte] in 2003;

  5. Verzoek tot benoeming van getuige-deskundige prof. dr. E.G.C. Rassin met betrekking tot de gebezigde methoden in het undercovertraject;

  6. Opmaken van een proces-verbaal over:

- de op de plaats delict aangetroffen hulzen;

- de in Erp aangetroffen muts;

- de VHS-band met daarop het gefilmde onderzoek ter plaatse.

Deze onderzoekswensen zijn ter terechtzitting van

23 juli 2020 nader toegelicht.

Onderzoek dat het Openbaar Ministerie nodig acht

De advocaat-generaal heeft bij brief van 16 juli 2020 een reactie gegeven op de door de verdediging gedane onderzoekswensen en heeft aangegeven (tevens) nader onderzoek op de navolgende punten noodzakelijk te achten:

Nadere analyse van de tapgesprekken inzake de verdachte, die zijn opgenomen ter ondersteuning van het WOD-traject in 2016;

Opmaken van een aanvullend proces-verbaal door de politieel informanten waarin de vraag wordt beantwoord of er in 2016 aan de verdachte een betaling dan wel een deel van de buit is toegezegd.

Dit nader te verrichten onderzoek is ter terechtzitting van 23 juli 2020 toegelicht.

Oordeel van het hof

Ad a) Betrokkenheid media

De raadsvrouw heeft het Openbaar Ministerie verzocht nader te verklaren op welke wijze diverse media in november 2016 betrokken zijn geweest bij het ventileren van de stelling dat er nieuwe ontwikkelingen zouden zijn rond de Posbankzaak. Zij heeft daartoe aangevoerd dat dit van belang is in verband met de vraag of de verklaringsvrijheid van de verdachte is aangetast.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting een nadere toelichting gegeven over de betrokkenheid van de media bij de zaak, inhoudende dat er een ruisstrategie gevoerd is in het najaar van 2016, die door het Openbaar Ministerie met de media is afgestemd.

Het hof acht het, gelet op de door de advocaat-generaal gegeven toelichting, niet van belang voor de op grond van de artikelen 348 en 350 Sv te beantwoorden vragen dat door het Openbaar Ministerie nog een aanvullend proces-verbaal hieromtrent wordt opgemaakt. Het hof zal het verzoek, voor zover dat nog aan de orde is, afwijzen nu de verdediging daardoor niet in enig belang is geschaad.

Ad b) Verklaringen medeverdachte [medeverdachte]

De raadsvrouw heeft verzocht de verklaringen die medeverdachte [medeverdachte] ter terechtzitting bij het hof Arnhem-Leeuwarden heeft afgelegd te voegen in het dossier nu de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT