Uitspraak Nº 2200292221. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2174
Docket Number2200292221
Date31 Octubre 2022
CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)

Rolnummer: 22-002922-21

Parketnummer: 09-205664-20

Datum uitspraak: 31 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 22 september 2021 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1995,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het tenlastegelegde vrijgesproken.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2018 tot en met 31 maart 2019 te Noordwijk en/of Katwijk, althans in Nederland, terwijl zij werkzaam was al persoonlijk begeleidster/integraal begeleider C plus bij de woning aan het [adres] van ‘s Heeren Loo, ontucht heeft gepleegd met [slachtoffer], die aan haar gezag onderworpen was en/of aan haar waakzaamheid was toevertrouwd of aanbevolen en/of zich als cliënt aan haar hulp of zorg had toevertrouwd, hebbende zij, verdachte, meermalen althans eenmaal, telkens opzettelijk

- ge(tong)zoend met die [slachtoffer] en/of

- haar lichaam tegen het lichaam van die [slachtoffer] aangeduwd/aangedrukt/gehouden en/of

- de borsten en/of het lichaam van die [slachtoffer] betast/gestreeld en/of

- zich laten vingeren door die [slachtoffer];

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, alsmede een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden, met een proeftijd van 2 jaren en onder oplegging van de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering. Daarnaast vordert de advocaat-generaal dat een ontzetting uit het beroep als zorgverlener voor de duur van 3 jaren als bijkomende straf aan de verdachte wordt opgelegd.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Betrouwbaarheid getuigenverklaringen [getuige 1] en [getuige 2]

Anders dan de verdediging en de rechtbank is het hof van oordeel dat de door getuigen [getuige 1] en [getuige 2] afgelegde politieverklaringen betrouwbaar zijn. Weliswaar zijn deze getuigen enkele maanden na het tenlastegelegde (op 7 januari 2020) door de politie gehoord, maar die omstandigheid doet naar het oordeel van het hof geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van de inhoud van deze verklaringen. [getuige 1] en [getuige 2] hebben een duidelijke en gedetailleerde verklaring op basis van hun eigen waarnemingen op 31 maart 2019 afgelegd. De inhoud van hun verklaringen komen op essentiële onderdelen grotendeels met elkaar overeen, zo stelt het hof vast. Kort gezegd: het gedurende enige tijd waarnemen dat de verdachte aan het tongzoenen was met mevrouw [slachtoffer]. Van concrete aanwijzingen dat deze getuigen elkaar hebben beïnvloed of dat zij niet naar waarheid hebben verklaard is niet gebleken.

De juistheid van deze vaststelling wordt gesteund door het gegeven dat getuige [getuige 1], werkzaam bij dezelfde zorginstelling als de verdachte, direct na haar waarneming een functionaris van die zorginstelling daaromtrent heeft verwittigd. De volgende dag, 1 april 2019, had de verdachte hierover een gesprek met haar manager. Na dit gesprek werd zij op non-actief gesteld.

Tot slot vinden de verklaringen van [getuige 1] en [getuige 2] steun in het verslag van het “informatief gesprek zeden” d.d. 28 mei 2019 met [slachtoffer].

Het bovenstaande maakt dat de door [getuige 1] en [getuige 2] afgelegde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT