Uitspraak Nº 2200298720. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-28

CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2162
Date28 Octubre 2022
Docket Number2200298720

Rolnummer: 22-002987-20

Parketnummer: 10-039545-19

Datum uitspraak: 28 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Den Haag van 21 oktober 2020 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te Dordrecht op [geboortedatum],

adres:[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte vrijgesproken van het ten laste gelegde. Voorts is op de vorderingen van de benadeelde partijen beslist zoals weergegeven in het vonnis waarvan beroep.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep – ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 19 mei 2018 te Alblasserdam, op de Dam, in elk geval op of aan de openbare weg, openlijk,

in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [aangever 2] en [aangever 1], welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal (telkens met kracht),

- duwen van die [aangever 2] en/of die [aangever 1],

- slaan en/of stompen tegen het hoofd, althans tegen het lichaam van die [aangever 2] en/of die [aangever 1] en/of

- schoppen tegen het lichaam van die [aangever 2]en/of die [aangever 1];

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat hij op of omstreeks 19 mei 2018 te Alblasserdam opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht aan[aangever 1], te weten meerdere aangezichtsfracturen, althans die [aangever 1] heeft mishandeld door die [aangever 1]

- te duwen en/of

- te slaan en/of te stompen tegen het hoofd en/of het lichaam en/of

- te schoppen tegen het hoofd en/of het lichaam van die [aangever 1]

en/of

dat hij op of omstreeks 19 mei 2018 te Alblasserdam [aangever 2] heeft mishandeld door die [aangever 2]

- te duwen en/of

- te slaan en/of te stompen tegen het hoofd en/of het lichaam en/of

- te schoppen tegen het hoofd en/of het lichaam van die [aangever 2].

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


hij op of omstreeks 19 mei 2018 te Alblasserdam, op de Dam, in elk geval op of aan de openbare weg, openlijk, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [aangever 2] en [aangever 1], welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal (telkens met kracht),

- duwen van die [aangever 2] en/of die [aangever 1],

- slaan en/of stompen tegen het hoofd, althans tegen het lichaam van die [aangever 2] en/of die [aangever 1] en/of

- schoppen tegen het lichaam van die [aangever 2]en/of die [aangever 1].

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT