Uitspraak Nº 23-000155-20. Gerechtshof Amsterdam, 2022-10-25

CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHAMS:2022:3032
Date25 Octubre 2022
Docket Number23-000155-20

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000155-20

datum uitspraak: 25 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 9 januari 2020 in de strafzaak onder parketnummer 13-275610-19 tegen

[verdachte01] ,

geboren te [geboorteplaats01] ([geboorteland01]) op [geboortedatum01] 1975,

adres: [adres01] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van
2 november 2021 en11 oktober 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte naar voren heeft gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 25 oktober 2018 t/m 11 oktober 2019 te Amsterdam, althans in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op eens anders persoonlijke levenssfeer, te weten die van [slachtoffer01] , door

 • -

  (veelvuldig) whatsappberichten en/of sms-berichten en/of voicemail-berichten te sturen aan/naar die [slachtoffer01] en/of

 • -

  die [slachtoffer01] (veelvuldig) te bellen en/of

 • -

  een of meer pakket(ten) inhoudende cadeaus en/of waardebonnen en/of bloemen te sturen naar/ter attentie van die [slachtoffer01] en/of

 • -

  een of meermalen langs te gaan bij het huisadres van die [slachtoffer01]

met het oogmerk die [slachtoffer01] , te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de politierechter.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 25 oktober 2018 t/m 11 oktober 2019 te Amsterdam wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op eens anders persoonlijke levenssfeer, te weten die van
[slachtoffer01] , door

 • -

  veelvuldig whatsappberichten en sms-berichten en voicemail-berichten te sturen aan die
  [slachtoffer01] en

 • -

  die [slachtoffer01] te bellen en

 • -

  een pakket inhoudende een cadeau, waardebon en bloemen te sturen ter attentie van die
  [slachtoffer01] en

 • -

  langs te gaan bij het huisadres van die [slachtoffer01]

met het oogmerk die [slachtoffer01] , te dwingen iets te doen en te dulden.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Geen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT