Uitspraak Nº 250832 KG RK 20-306. Rechtbank Overijssel, 2020-07-30

Datum uitspraak:30 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL

beslissing

RECHTBANK OVERIJSSEL

Wrakingskamer

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer: 250832 KG RK 20-306

Beslissing van 30 juli 2020

in de zaak van

Dutch Solar Systems B.V.,

gevestigd te Goor,

verzoekster tot wraking, hierna te noemen: DSS,

advocaat: mr. R.C. de Mol.

1 De procedure
1.1.

Op 2 juli 2020 heeft DSS het verzoek tot wraking gedaan van mr. U. van Houten, rechter in deze rechtbank en in die hoedanigheid belast met de behandeling van de zaak die is geregistreerd onder C/08/234711 HA ZA 19-314.

1.2.

Mr. Van Houten heeft niet berust in de wraking. Hij heeft schriftelijk op het verzoek gereageerd.

1.3.

Het wrakingsverzoek is op 20 juli 2020 in het openbaar behandeld. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft DSS een akte overlegging producties ingediend en ter zitting heeft zij een pleitnota voorgedragen. Bij de mondelinge behandeling zijn verschenen:

- namens DSS de heer [naam 1] , bijgestaan door mr. De Mol voornoemd en diens kantoorgenoot mr. M.H.J. van Rest;
- mr. Van Houten;

- als toehoorder mevrouw [naam 2] , de wederpartij van DSS in de zaak met zaaknummer C/08/234711 HA ZA 19-314.

2 De feiten
2.1.

Mr. Van Houten heeft op 1 oktober 2019 een beschikking gegeven in een zaak van de heer [naam 3] (hierna te noemen: [naam 3] ) tegen DSS Beheer B.V. (hierna te noemen: DSS Beheer) en DSS, alsmede in een zaak van [naam 3] tegen DSS Beheer. Mr. Van Houten heeft in die beschikking onder meer het aan [naam 3] gegeven ontslag op staande voet vernietigd en het door DSS en DSS Beheer ingediende voorwaardelijke verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen, onder toekenning van een transitievergoeding van € 58.429,- en een billijke vergoeding van € 250.000,- aan [naam 3] .

2.2.

In voornoemde beschikking staat, voor zover relevant, het volgende vermeld:

7.5 (…)

Naar het oordeel van de kantonrechter leveren deze feiten en omstandigheden, mede in het licht bezien van de oorlog tussen [naam 1] en [naam 2] , geen redelijke grond voor ontbinding op, zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3, onderdeel e BW. (…)

7.6

Onweersproken is door [naam 3] gesteld dat [naam 1] , als uiteindelijke eigenaar van DSS Beheer B.V. /DSS B.V. en DSS Services B.V. zich feitelijk nooit met de bedrijfsvoering van deze vennootschappen bemoeid heeft. De zaken liepen, in samenwerking tussen [naam 2] als directeur/bestuurder en [naam 3] als commercieel directeur, uitstekend. Ergens in 2018 kreeg [naam 1] onenigheid met zijn partner, [naam 2] . Deze onenigheid is inmiddels uitgemond in een allesoverheersende strijd. (…)
wegnemen administratie:

7. 7 (…) In beginsel heeft DSS Beheer een punt: de administratie is van het bedrijf en behoort daar te blijven. Wat dat betreft, valt [naam 3] een verwijt te maken. Echter, gelet op de ontbrande en verhitte strijd tussen [naam 1] en [naam 2] , inmiddels landelijk nieuws, is voorstelbaar dat bij [naam 3] de gedachte is opgekomen dat er wel eens met de boekhouding gemanipuleerd kon worden om de nog immer ongefundeerde fraudeaantijgingen handen en voeten te geven. Het wegnemen van de administratie is - zoals gezegd - weliswaar onjuist, maar naar het oordeel van de kantonrechter en gelet op de waarheidsvinding voor wat betreft de vermeende fraude-aantijgingen ook niet onbegrijpelijk. Het levert dus onvoldoende reden op om tot een ontbinding te komen.

overboeking bonus van € 72.348, 00 aan [naam 2]

(…)

7 .11 (…)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT