Uitspraak Nº 8120830 \ CV EXPL 19-5999. Rechtbank Overijssel, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 8120830 \ CV EXPL 19-5999

Vonnis van 28 juli 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser] ,
gevestigd te [plaats] ,

eisende partij, hierna te noemen [eiser] ,

gemachtigde: Smit en Legebeke,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde] ,
gevestigd te [plaats] ,

gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde] ,

verschenen in persoon.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de conclusie van antwoord,

- de conclusie van repliek,

- de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is bepaald dat de kantonrechter een beslissing in deze zaak zal nemen. Die beslissing wordt vandaag in dit vonnis medegedeeld.

2 Het geschil en de beoordeling Wat is er aan de hand?
2.1.

[eiser] is een assurantietussenpersoon. Zij wil dat [gedaagde] een onbetaalde factuur uit 2016 met betrekking tot verzekeringspremies betaalt.

Zij vordert daarom veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 1.574,33 (te weten: het bedrag van de factuur van € 1.170,48 + rente tot en met 9 oktober 2019 ad

€ 228,28 + incassokosten ad € 175,57), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 10 oktober 2019, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

2.2.

[gedaagde] voert verweer. Zij voert aan dat de dagvaarding niet goed werd betekend en daarom nietig is. Volgens [gedaagde] heeft het exploot haar nooit bereikt doordat het aan het verkeerde adres werd betekend.

Hoe oordeelt de kantonrechter?

2.3.

Een dagvaarding heeft voor een gedaagde twee belangrijke functies: een uitnodigingsfunctie (wanneer moet ik voor de rechter komen?) en een informatiefunctie (wat wordt mij door wie verweten?). Daarom stelt de wet eisen aan een dagvaarding en aan de manier waarop die wordt betekend (art. 45 e.v. Rv.). Maar de niet-naleving van die voorschriften maakt een dagvaarding nog niet automatisch nietig. Dat is volgens art. 66 Rv. alleen zo, als degene voor wie het exploot is bedoeld daardoor onredelijk is benadeeld. Veel fouten kunnen bovendien ook nog worden hersteld.

De kantonrechter oordeelt dat het nietigheidverweer van [gedaagde] niet opgaat. Zij legt hieronder uit waarom.

2.4.

Aan de hiervoor bedoelde oproepingsfunctie is alleen al door het verschijnen van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT