Uitspraak Nº 8312151/HZ/20-4 24072020. Rechtbank Limburg, 2020-07-24

Datum uitspraak:24 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 8312151 HZ VERZ 20-4

Beschikking van de kantonrechter van 24 juli 2020

In de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COLTEX HUUR B.V., gevestigd te Heerhugowaard ,

verzoekster,

gemachtigde: mr. N. van Tamelen,

tegen

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ONLY STORES HOLLAND B.V., gevestigd te Amsterdam ,

verweerster,

gemachtigde: mr. M. van Heeren.

Partijen worden verder aangeduid als “ Coltex ” en “ Only ”.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen;

 • -

  het verweerschrift met bijlagen;

 • -

  de mondelinge behandeling die is gehouden op 26 juni 2020;

 • -

  de door de beide gemachtigden overgelegde pleitaantekeningen.

2 De feiten
2.1.

Only huurt van Coltex winkelruimte gelegen aan de Lomstraat 24 in Venlo. Het betreft bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW).

Aanvankelijk is de huurovereenkomst op 16 maart 2011door Bestseller Retail Benelux B.V. (verder: Bestseller) als huurster en Coltex B.V. (de rechtsvoorgangster van Coltex ) als verhuurster aangegaan. Per 1 februari 2017 is Only als huurster voor Bestseller in de plaats gesteld.

2.2.

Artikel 3, leden 1 en 2, van de huurovereenkomst bepaalt als volgt:

3.1. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 2 jaar en 7 dagen, ingaande op 7 februari 2011 en lopende tot en met 13 februari 2013.

3.2.

. Behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging tegen het einde van de in 3.1. genoemde (eerste) periode, wordt deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende (tweede) periode van 10 (tien) jaar, derhalve van 14 februari 2013 tot en met 13 februari 2023 .

2.3.

Bij de aanvang van de huurovereenkomst is voor dit beding geen goedkeuring gevraagd aan de kantonrechter om van de wettelijke huurtermijnen te mogen afwijken.

2.4.

Bij brief van 13 augustus 2013 kondigde Coltex bij Only een huurprijsherziening aan. Bij brief van 26 augustus 2013 heeft Only vervolgens het afwijkende beding vernietigd.

2.5.

Bij brief van 23 december 2015 kondigde Coltex opnieuw een huurprijsherziening aan, ingaande 7 februari 2016. Partijen hebben vervolgens geprocedeerd. Bij eindvonnis van 18 juli 2918 heeft de kantonrechter voor recht verklaard dat de nadere huurprijs van € 106.300,00 exclusief btw per jaar met ingang van 23 juni 2016 geldt. In overweging 2.4 van dit vonnis overweegt de kantonrechter dat partijen het erover eens zijn dat de huurovereenkomst ingevolge artikel 7:292 lid 1 BW geacht moet worden voor de duur van “vijf plus vijf jaar” te zijn aangegaan.

2.6.

Bij brief van 19 november 2019 heeft Only de huurovereenkomst met Coltex tegen 6...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT