Uitspraak Nº 8385481. Rechtbank Gelderland, 2020-07-31

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
Docket Number8385481
ECLIECLI:NL:RBGEL:2020:3875

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 8385481 \ HA VERZ 20-27 \ 520

uitspraak van 31 juli 2020

beschikking

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IFS Finance B.V.

gevestigd te Almere

verzoekende partij

gemachtigde mr. B.W.G. Orth

en

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

verwerende partij

gemachtigde Stichting Achmea Rechtsbijstand, t.a.v. mr. A.A. Lieman-Bambach

Partijen worden hierna IFS en [gedaagde] genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van 6 maart 2020 inclusief producties

- het verweerschrift inclusief producties

- de voorafgaand aan de zitting overgelegde producties van beide partijen

- de mondelinge behandeling van 26 juni 2020.

2 De feiten
2.1.

Bij oprichting van IFS kreeg [naam 1] (hierna: [naam 1]) via zijn vennootschap

([naam 1] hierna: MMB) 75% en [gedaagde] via zijn vennootschap

([gedaagde]., hierna: PB) 25% van de aandelen in IFS.

Inmiddels heeft PB Beheer 21,1%, hebben [naam 2] (hierna: [naam 2]) en

[naam 3] (hierna: [naam 3]) ieder 5% en heeft MMB 68,5% van de aandelen. Gezamenlijk vormen zij het managementteam van IFS.

2.2.

Statutair bestuurders van IFS waren MMB en PB. Laatstgenoemde is op

30 oktober 2018 ontslagen als bestuurder.

2.3.

[gedaagde] is met ingang van 1 december 2006 in dienst getreden van IFS in de functie van financial consultant tegen een salaris van destijds € 4.500,00 bruto, op basis van een
40-urige werkweek. Nadat hij in juli 2016 arbeidsongeschikt is geraakt wegens ziekte is hij met ingang van februari 2018 voor 50% aan het werk gegaan. Zijn salaris bedraagt thans

€ 3.110,00 bruto.

2.4.

Op 28 juli 2018 heeft [naam 1] aan [gedaagde] het volgende gemaild:

“Middag [gedaagde], ben klaar met die kl… bijtelling.. heb Tesla gekocht (financial lease) scheelt IFS ca 25k over de looptijd. Wil jij printen en op 2 plekken tekenen en mij gescand retour mailen? Thx mm”

2.5.

Op 29 juli 2018 heeft [gedaagde] aan [naam 1] het volgende gemaild:

“Morgen, moet het nog even in laten werken onderstaande email. Vrij opmerkelijk, evenzo de communicatie. Donderdag eerst maar over hebben”

2.6.

Nadat [naam 1] in een daarop volgende mail van 29 juli 2018 zijn voornemen tot aanschaf van een Tesla heeft gemotiveerd met een berekening, heeft [gedaagde] op 29 juli 2018 als volgt gereageerd:

“Hi [naam 1], ik heb de situatie omtrent de Tesla inhoudelijk overdacht en om juist zakelijk als mededirecteur te reageren dat het aangaan van een krediet (fin lease) van +/- EUR 117k voor de aanschaf van een auto niet de voorkeur heeft voor de organisatie IFS in haar positie op dit moment en het ook niet het belang van alle aandeelhouders dient. Tuurlijk klinkt kostenbesparing als muziek in de oren voor een organisatie en daar wil ik graag over met je brainstormen. Donderdag ben ik de gehele dag in Almere dus schiet s.v.p. maar een tijd in daarvoor. We hebben met [naam 2] dan ook strategisch overleg omtrent de toekomst. Ik hoop dat je mijn standpunt kunt begrijpen en dat je dat ook kunt waarderen vanuit een IFS standpunt.”

2.7.

[naam 1] heeft [gedaagde] op 29 juli 2018 vervolgens als volgt gemaild:

“[gedaagde], nee ik begrijp het standpunt niet (geheel). Een operational lease van 1600 x60 = 96k zelfde verplichting, zelfde idee, geen onderpand. Ik zal proberen contract over te zetten naar Beheer en de bestaande autokosten in IFS vanuit Beheer doorbelasten.

We zien donderdag wel verder. Het is jammer dat ik de afgelopen jaren andere zakelijke beslissingen zelf en alleen heb moeten nemen. En dat ik zelf borg sta voor IFS voor 50k. Enzovoort. En dat een 20% aandeelhouder mij in dit geval dan blokkeert, ook al is kostenefficiënter het gevolg, zit mij enorm dwars.”

2.8.

Op 30 juli 2018 heeft [gedaagde] aan [naam 1] het volgende gemaild:

“Ik lees vooral een persoonlijke teleurstelling in jouw mail, maar nogmaals mijn motivatie is niet persoonlijk gericht.

(…)

Ik wil vervolgens om meerdere redenen, zowel voor mijzelf maar ook zeker voor jou om je als collega te kunnen bijstaan dan wel een luisterend oor te kunnen bieden, nogmaals een poging doen om een tweewekelijks managementoverleg in te voeren. In het verleden schoot ik dan een terugkerende afspraak in maar dat werkte niet. Ik heb nu in beide agenda’s gekeken om specifieke data en tijden aan te wijzen voor de komende twee maanden. (…)”

2.9.

Op 2 augustus 2018 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen [gedaagde], [naam 1],

[naam 2] en [naam 3]. [gedaagde] heeft (zonder toestemming van de andere aanwezigen) een geluidsopname gemaakt van deze bespreking.

[naam 1] zegt tijdens deze bespreking dat hij een AVA wil agenderen met betrekking tot de bestuurssamenstelling, [gedaagde] dat hij PB’s aandelen wil aanbieden.

Vervolgens wordt (onder meer) het volgende gezegd:

[gedaagde]:“(…), ik heb als aandeelhouder hier verwachtingen gehad in het verleden als aandeelhouder dat je ook dividend uitkeert op een gegeven moment en noem maar op. Ik zie dingen gebeuren, zal ik niet hier aan tafel toelichten…”

[naam 1]: “Nee, doe”

[gedaagde]: “En dat wil ik één op één graag doen”

[naam 1]: “Nee ik wil alles op tafel hebben en daar hebben we het ook over gehad”

[gedaagde]: “Ik zie ook heel veel vermengeling van ik zie heel veel van wat je zelf al tig keer zegt, ik ben de baas want, jij bepaalt alles, dat is één ding daarnaast zie ik ook heel veel privé en zakelijk verweven worden qua uitgaven en qua kosten en noem maar op en dan denk ik…”

(…)

[gedaagde]: “[gedaagde] er zijn een aantal dingen en ik zou het liefst privé en zakelijk één op één bespreken, netjes in het management overleg onderling”

[naam 1]: “Dit is het management team [gedaagde], dit is het management team. Waarom een op een?

Mogen zij het niet weten?”

[gedaagde]: “Ok, er zijn een aantal dingen, regelgeving waar we ook mee te maken hebben als organisatie, dat je bepaalde dingen doet, toestemming vraagt aan de Ava, Ava belegt, jaarrekeningen vaststelt.”

[naam 1]: “Heb je ooit om een Ava gevraagd [gedaagde]? [gedaagde], je gaat de koe in zijn kont kijken en het is onterecht. Je gaat niet achteraf repareren waarbij je zelf verantwoordelijk bent.”

[gedaagde]: “Nou ik ga daar niet over oordelen. Ik geef alleen aan wat ik geconstateerd heb…”

[gedaagde]: “…en daar heb je geen reet aan gedaan. Twaalf jaar lang niet. Dus nu zeg ik tegen jou [gedaagde], dan ben je een slechte directeur. Een hele slechte directeur, want je hebt niet opgelet.”

[gedaagde]: “Nou ja, ik ben het daar niet mee eens, maar dat is aan anderen om te oordelen. Ik heb nu als aandeelhouder vervolgens voor mijzelf bepaald, ook gezien mijn situatie als aandeelhouder privé en zakelijk dat ik terug kijk en vooruit kijk, ja, vindt ik dat ik als kleine aandeelhouder klem zit in een situatie waarin ik eigenlijk helemaal niet klem in wil te komen zitten.”

(…)

[gedaagde]: “Nou ja daarom geef ik ook aan, de oplossing is dat mijn aandelen overgedragen worden en dan euh heb ik ook een heel ander belang bij de zaak en dan ben ik gewoon puur werknemer en dan heb ik weer lol in mijn werk. Ik heb nu geen lol in mijn werk op die manier.”

[naam 1]: “Omdat je aandeelhouder bent?”

[gedaagde]: “Dat beïnvloedt wel de sfeer ja. Dit gesprek ook. Dit is een gesprek wat als ik geen aandeelhouder was geweest of wat dan ook, en daar [wijzend naar buiten de kamer achter mijn bureau – toevoeging [gedaagde]] nu had gezeten omdat dit overleg met aandeelhouders heeft plaatsgevonden en ik had daar gewoon gewerkt had ik een hele andere stress niveau gehad.”

2.10.

Op 30 augustus 2018 heeft [gedaagde] aan [naam 1] onder meer het volgende gemaild:

“Keer op keer zijn en worden door MB als bestuurder...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT