Uitspraak Nº 84-125582-22 (P). Rechtbank Overijssel, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBOVE:2022:3150
Docket Number84-125582-22 (P)
Date31 Octubre 2022
CourtRechtbank Overijssel (Neederland)
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige economische kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 84-125582-22 (P)

Datum vonnis: 31 oktober 2022

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1998 in [geboorteplaats] ,

wonende aan [adres] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 17 oktober 2022.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. D. van Ieperen en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. M. Broere, advocaat in Roosendaal, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: opzettelijk 20 stuks professioneel (knal)vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, ter beschikking heeft gesteld aan een ander;

feit 2: opzettelijk 20 stuks professioneel (knal)vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, in een voertuig voorhanden heeft gehad;

feit 3: met een ander opzettelijk professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, in een woning heeft opgeslagen en voorhanden heeft gehad.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1

hij op of omstreeks 12 februari 2021 te Apeldoorn, althans in Nederland,

al dan niet opzettelijk,

professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten

- 20, althans één of meer stuks knalvuurwerk (Cobra 8, p. 139-143 proces-verbaal),

aan een ander ter beschikking heeft gesteld,

te weten een pseudokoper (720);

2

hij op of omstreeks 12 februari 2021 te Apeldoorn, althans in Nederland,

al dan niet opzettelijk,

professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten

- 20, althans één of meer stuks knalvuurwerk (Cobra 8, p. 139-143 proces-verbaal),

in een voertuig (met kenteken [kenteken] ) voorhanden heeft gehad;

3

hij op of omstreeks 12 februari 2021 te Apeldoorn, althans in Nederland,

al dan niet opzettelijk,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten,

- 42, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Cobra 8, p. 139-143 proces-verbaal),

en/of

- 28, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Cobra 6, p. 144-146 proces-verbaal),

en/of

- 2, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Virus 4, p. 47-49 proces-verbaal), en/of

- 1 stuks knalvuurwerk (BIG THUNDER, p. 150-154 proces-verbaal), en/of

- 1 stuks knalvuurwerk (Napolitaanse bom, p. 155-157 proces-verbaal), en/of

- 4, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Cobra 3, p. 158-161 proces-verbaal),

en/of

- 5, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (FUNKE TRUENO NO 6, p. 162-165

proces-verbaal), en/of

- 4, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (COLPO, p. 166-169 proces-verbaal),

en/of

- 15, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Tp2, p. 170-174 proces-verbaal),

en/of

- 8, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Dumbum 5g, p. 175-177

proces-verbaal), en/of

- 1 stuks shell (2,5 inch DISPLAY SHELL, p. 178-180 proces-verbaal), en/of

- 1 stuks batterij enkelshotsbuis (XB4108, p. 182-185 proces-verbaal), en/of

- 1 stuks batterij enkelshotsbuis (FINAL CAKE 1008 1,2 inch, p. 186-190

proces-verbaal), en/of

- 0,60 kilogram enkelshotsbuizen (CARBON, p. 191-192 proces-verbaal), en/of

- 0,10 kilogram enkelshotsbuizen (COOL BASTERDS, p. 193-195 proces-verbaal),

en/of

- 0,15 kilogram knalvuurwerk (Tornado, p. 196-198 proces-verbaal),

heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad in een woning gelegen aan, althans

in de onmiddellijke nabijheid van [adres] .

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4. De bewijsmotivering 1

4.1

Aanleiding onderzoek

Op 6 en 11 februari 2021 zag verbalisant [verbalisant] op de digitale berichtendienst Telegram dat er in de groep ‘VuurwerkHandel’ door het account ‘ [naam] ’ vuurwerk werd aangeboden.

Naar aanleiding hiervan ging de politie over tot een zogenoemde pseudokoopactie, waarna verdachte is aangehouden.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard.

4.3

Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft de raadsman bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken. Daartoe heeft hij, zakelijk weergegeven, aangevoerd dat het door verdachte ter beschikking gestelde vuurwerk niet door het NFI noch door de politie feitelijk is onderzocht waardoor niet is komen vast te staan dat het professioneel vuurwerk betreft zoals beschreven in de tenlastelegging. Indien de rechtbank aan dat verweer voorbijgaat, heeft de raadsman zich voor het overige gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde heeft de raadsman partiële vrijspraak bepleit. Daartoe heeft hij, zakelijk weergegeven, aangevoerd dat een nauwe en bewuste samenwerking gericht op de verboden gedraging, vereist voor het medeplegen, niet wettig en overtuigend is bewezen.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

Feiten 1 en 2

De pseudokoop

Ter uitvoering van het bevel pseudokoop had verbalisant P720 (hierna: P720) op Telegram contact met het account ‘ [naam] ’ en plaatste een bestelling van tien pakjes

Cobra 8. Op 12 februari 2020 omstreeks 18:30 uur was P720 op de afgesproken locatie voor de overdracht van het vuurwerk. Hij zag dat de bestuurder van een donkere auto uitstapte. Desgevraagd gaf de bestuurder aan dat hij [naam] was. P720 zag dat [naam] een plastic tas uit zijn auto haalde. P720 zag dat in de tas het door hem bestelde vuurwerk zat. P720 zag dat in elk pakje twee stuks Cobra 8 waren verpakt. Hierop overhandigde P720 het geld aan verdachte.2 Een tevens aanwezige tweede verbalisant met het codenummer P717 zag dat de donkere auto van [naam] een personenauto van het merk Fiat betrof en was voorzien van het kenteken [kenteken] .3 Na de vuurwerkoverdracht verliet [naam] de afgesproken locatie.4 Kort daarna is [naam] op heterdaad aangehouden en bleek dat verdachte de persson was die zich had voorgesteld als [naam] . Het aangekochte vuurwerk werd overhandigd aan het Flexteam Noord-Oost Gelderland.

Cobra 8: professioneel (knal)vuurwerk

De raadsman heeft betoogd dat specifiek onderzoek aan het vuurwerk had moeten plaatsvinden. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

De rechtbank stelt voorop dat professioneel vuurwerk in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit, vuurwerk betreft dat is ingedeeld in categorie 4 (thans F4) of dat is ingedeeld in categorie 2 of 3 (thans F2 of F3) en dat niet bij of krachtens voornoemd besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik. Gelet op deze definitie is niet op voorhand vereist dat (destructief) onderzoek door het NFI of een vergelijkbare instelling aan het vuurwerk plaatsvindt. Aangenomen kan worden dat vuurwerk van een zelfde fabrikant dat onder een bepaalde merknaam en bepaalde typeaanduiding en in massaproductie vervaardigd is en op de markt wordt gebracht, in beginsel dezelfde samenstelling heeft.

Uit het dossier volgt dat het door verdachte ter beschikking gestelde vuurwerk door verbalisanten P719 en P720 aan de uiterlijke kenmerken is herkend als vuurwerk van het merk Cobra, zijnde de Cobra 8.5 In het dossier zit een rapport van het Centraal Onderzoeksteam Vuurwerk (verder: COV) van 10 mei 2021 waaruit volgt dat de Cobra 8 is ingedeeld in categorie F4 en daarmee kan worden aangemerkt als professioneel vuurwerk.6 De rechtbank stelt vast dat het onderhavige inbeslaggenomen vuurwerk, vuurwerk betreft van dezelfde fabrikant dat onder dezelfde merknaam en in massaproductie is vervaardigd en op de markt is gebracht en daarmee in beginsel eenzelfde samenstelling heeft als de op 10 mei 2021 onderzochte Cobra 8. Verdachte heeft ook niet verklaard dat het dummy’s waren; sterker nog, hij heeft bekend dat hij professioneel vuurwerk verstrekte (zie hierna). Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de twintig stuks Cobra 8 zijn aan te merken als professioneel vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit. Het verweer van de raadsman wordt dan ook door de rechtbank verworpen.

Verdachte heeft de ten laste gelegde feiten bekend. Hij heeft verklaard dat hij op Telegram gebruik heeft gemaakt van de gebruikersnaam ‘ [naam] ’ en dat hij op 12 februari 2021 het door de pseudokoper bestelde professioneel knalvuurwerk, te weten tien pakjes Cobra 8, aan hem heeft verkocht. Hij wist dat het bezit ervan en de handel erin verboden is.7

Op grond van deze bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte tijdens de pseudokoop op 12 februari 2021 opzettelijk 20 stuks Cobra 8 (10 pakjes x 2 stuks per pakje) voorhanden heeft gehad en ter beschikking heeft gesteld aan de pseudokoper. De rechtbank komt daarmee tot een bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde.

Feit 3

Na de vuurwerkoverdracht zag een derde verbalisant verdachte wegrijden en besloot hem te volgen. Hij zag dat verdachte zijn auto parkeerde aan de Van Galenstraat in Apeldoorn.8 Verdachte werd vervolgens aangehouden. Een vierde verbalisant hoorde verdachte zeggen: “het vuurwerk ligt bij mijn vriendin”. Tijdens het vervoer naar het politiebureau vertelde verdachte dat zijn vriendin aan [adres] woont.9

Naar aanleiding hiervan zijn twee verbalisanten naar het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT