Uitspraak Nº 8484000 CV EXPL 20-1886. Rechtbank Limburg, 2020-07-30

Datum uitspraak:2020/07/30
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 8484000 CV EXPL 20-1886

Vonnis in kort geding van de kantonrechter van 30 juli 2020

in de zaak van

1 [eiser in conventie, verweerder in reconventie 1] ,

wonend aan de [adres 1] , [woonplaats 1] ,

2. [eiser in conventie, verweerder in reconventie 2],

wonend aan de [adres 2] , [woonplaats 2] ,

eisers in conventie, verweerders in reconventie,

gemachtigde mr. J.B.M. Rütten,

tegen

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie],

statutair gevestigd te [gemeente] ,

kantoorhoudende aan de [adres 3] , [vestigingsplaats] ,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigde mr. Ph.W.A.M. van Roy.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie 1] , [eiser in conventie, verweerder in reconventie 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de op voorhand door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aangekondigde eis in reconventie en toegezonden producties

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie

 • -

  de mondelinge behandeling van 27 juli 2020.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie 1] huurt van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] het appartement op de tweede verdieping, staande en gelegen aan de [adres 1] te [woonplaats 1] , tegen een bij vooruitbetaling verschuldigde huurprijs van € 500,00 per maand exclusief € 75,00 energiekosten.

2.2.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie 2] huurt van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] het appartement op de eerste verdieping, staande en gelegen aan de [adres 2] te [woonplaats 2] , tegen een bij vooruitbetaling verschuldigde huurprijs van € 400,00 per maand exclusief € 75,00 energiekosten.

3 Het geschil in conventie
3.1.

Tegen de achtergrond van deze vaststaande feiten vorderen [eiser in conventie, verweerder in reconventie 1] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie 2] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te verbieden de werkzaamheden aan en in de woningen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie 1] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie 2] uit te voeren, dan wel de werkzaamheden te staken totdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een naar de mening van [eiser in conventie, verweerder in reconventie 1] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie 2] acceptabel renovatievoorstel heeft gedaan, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,00 per dag althans een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen dwangsom, voor elke dag dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] na betekening van het vonnis daarmee in gebreke blijft tot een maximum van

€ 50.000,00,

- [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT