Uitspraak Nº 8605712 \ CV EXPL 20-2634. Rechtbank Overijssel, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 8605712 \ CV EXPL 20-2634

Vonnis van 28 juli 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

eisende partij, hierna te noemen ICS,

gemachtigde: Jongejan & Wisseborn,

tegen

[gedaagde] ,
wonende te [plaats] ,

gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde] ,

niet verschenen.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- het tegen [gedaagde] verleende verstek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De beoordeling
2.1.

ICS heeft bij dagvaarding gevorderd [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling van € 500,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 juni 2020 tot de voldoening en met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

Dit bedrag bestaat uit een hoofdsom van € 2,524,38, een bedrag van € 12,14 aan wettelijke rente vanaf 9 maart 2020 tot 5 juni 2020 en een bedrag van € 456,70 aan buitengerechtelijke incassokosten. ICS heeft de vordering om haar moverende redenen beperkt tot € 500,00 met reservering van het overige. Dat betekent dat ICS later eventueel haar aanspraken op het restant in een andere procedure zou kunnen opeisen.

2.2.

Ter onderbouwing van die vordering heeft ICS gesteld dat [gedaagde] online een aanvraag heeft gedaan voor een creditcard en dat ICS de card (deferred debit card) met een zogenaamde card carrier aan [gedaagde] heeft opgestuurd. Volgens ICS is de overeenkomst tot stand gekomen doordat [gedaagde] de card in gebruik heeft genomen. ICS heeft gesteld dat is voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen, omdat zij de volledige tekst van de algemene voorwaarden online aan [gedaagde] heeft getoond, waarbij [gedaagde] deze in PDF vorm kon opslaan en dat zij de algemene voorwaarden tevens bij de aanbiedingsbrief heeft gevoegd. Volgens ICS valt het krediet buiten het toepassingsbereik van het BW, de Wck (oud) en de Wft, omdat het opgenomen krediet binnen drie maanden moest worden terugbetaald en er slechts onbetekenende kosten in rekening zijn gebracht. ICS heeft gesteld dat er geen rente of kosten anders dan een kaartbijdrage van hooguit enkele euro’s per maand in rekening zijn gebracht. Volgens ICS vallen de kosten ‘kasopname’ en ‘overbooking’ niet onder de ‘kosten van het krediet’.

Deferred debitcard

2.3.

ICS heeft aan [gedaagde] een creditcard verstrekt met een bestedingslimiet die volgens ICS € 1.000,00 bedraagt. Dit bestedingslimiet blijkt overigens niet uit de overeenkomst, maar wel uit de overgelegde rekeningafschriften. Uit de stellingen en de door ICS overgelegde producties blijkt dat de door [gedaagde] gedane bestedingen en opnamen niet direct, maar na de datum van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT