Uitspraak Nº 8616192 VV EXPL 20-51. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-07-31

Datum uitspraak:31 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster I Civiele kantonzaken

Breda

zaak/rolnr.: 8616192 VV EXPL 20-51

vonnis in kort geding d.d. 31 juli 2020

inzake

de [eiseres] ,

gevestigd en kantoorhoudende te [woonplaats] ,

eiseres,

gemachtigde: mr. M.C.E. Wirken, advocaat te Oosterhout,

tegen

[gedaagde]

wonende te [adres] ,

gedaagde,

niet verschenen.

1 Het verloop van het geding
1.1

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

  1. de dagvaarding van 13 juli 2020 met producties;

  2. de brief van 22 juli 2020 met een USB-stick van de zijde van eiseres.

1.2

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 24 juli 2020. Ter zitting waren aanwezig mevrouw [naam] woonconsulent, bijgestaan door mr. Wirken voornoemd. Van het verhandelde ter zitting zijn aantekeningen gemaakt.

2 Het geschil

Eiseres heeft op de bij dagvaarding omschreven gronden, welke hier als herhaald en ingelast gelden, gevorderd de woning aan het adres [adres] te ontruimen en te verlaten met alle daarin aanwezige goederen voor zover deze goederen niet het eigendom van eiseres zijn, en, met afgifte van de sleutels ter vrije en algehele beschikking van eiseres te stellen, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

3 De beoordeling
3.1

Gedaagde is, hoewel behoorlijk gedagvaard, niet ter zitting verschenen en heeft ook niet tijdig een schriftelijk antwoord ingediend of om uitstel verzocht, zodat tegen deze verstek is verleend.

3.2

Ter onderbouwing van haar vordering heeft eiseres betoogd dat omwonenden sinds ongeveer een jaar ernstige overlast ervaren van gedaagde. De ernstige en voor omwonenden inmiddels onhoudbare overlast wordt vooral veroorzaakt door luide stem- en schreeuwgeluiden door gedaagde gedurende de dag, maar vooral in de nacht. Inzet van hulpverlening heeft niet tot verbetering van de situatie geleid. Eiseres benadrukt dat zij niet tot doel heeft om gedaagde zonder hulp op straat te zetten, maar dat een ontruiming van de woning gevolgd door een verhuizing naar een stabiele situatie met de benodigde hulpverlening de voorkeur heeft.

3.3

Ter zitting is gebleken dat gedaagde op 23 juli 2020 is opgenomen in een

GGZ-instelling.

3.4

Een ontruimingsvordering heeft naar haar aard een spoedeisend karakter, zodat eiseres ontvankelijk is in haar vordering.

Nu gedaagde geen verweer heeft gevoerd tegen hetgeen eiseres in de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT