Uitspraak Nº 9363828. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-19

ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9102
Docket Number9363828
Date19 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 9363828 CV EXPL 21-5104

Uitspraakdatum: 19 oktober 2022

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser]

wonende te [plaats]

de eisende partij

hierna te noemen: [eiser]

procederend in persoon

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[bedrijf] B.V.

gevestigd te Zwanenburg

de gedaagde partij

hierna te noemen: [bedrijf]

gemachtigde: mr. M. El Allali

1 Het procesverloop
1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 6 juli 2021 een vordering tegen [bedrijf] ingesteld.

1.2.

Bij tussenvonnis van 6 oktober 2021 heeft de kantonrechter geconstateerd dat de dagvaarding de eis niet vermeldt en is [eiser] in de gelegenheid gesteld bij herstelexploot dit gebrek te herstellen. [eiser] heeft dat gedaan bij exploot van 26 oktober 2021.

1.3.

Op 1 december 2021 heeft mr. M. El Allali zich namens [bedrijf] gesteld als gemachtigde en verzocht om uitstel met vier weken, waarna op 29 december 2021 een conclusie van antwoord is genomen door [bedrijf]. [eiser] heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, hierop niet meer gereageerd.

2 De beoordeling
2.1.

[eiser] vordert veroordeling van [bedrijf] tot betaling van € 1.465,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag van gehele voldoening, met veroordeling van [bedrijf] in de proceskosten en de wettelijke rente over de proceskosten. [eiser] heeft aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat [bedrijf] tekort is geschoten in de nakoming van twee tussen partijen gesloten koopovereenkomsten (hierna: de overeenkomsten) met betrekking tot een wasmachine en een koelkast. Volgens [eiser] heeft [bedrijf] non-conforme producten aan hem geleverd. [eiser] heeft de beide overeenkomsten ontbonden en vordert de aankoopwaarde van de beide producten onder aftrek van een bedrag voor afschrijving.

2.2

[bedrijf] heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op het verweer zal hierna verder worden ingegaan.

2.3.

Op 4 en 5 september 2017 heeft [eiser] via de website www.witgoedtopper.nl van [bedrijf] respectievelijk een wasmachine voor € 814,00 en een koelkast voor € 1.199,00 gekocht. [eiser] is een natuurlijk persoon en heeft bij het aangaan van de overeenkomsten gehandeld als consument.

De vordering ten aanzien van de koelkast

2.4.

In een e-mail van 7 november 2018 heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT