Uitspraak Nº 9879206. Rechtbank Gelderland, 2022-10-26

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:5841
Date26 Octubre 2022
Docket Number9879206

VONNIS

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 9879206 \ CV EXPL 22-3523 \ 42693 \ 28195

uitspraak van

in de zaak van

[eiser] en [eiser]

beiden wonende te [plaats]

eisende partijen

gemachtigde mr. S.A. van Snippenburg

tegen

1 de vennootschap onder [VOF]

gevestigd te [plaats]

2. [gedaagde] , vennoot van gedaagde sub 1

wonende te [plaats]

3. [gedaagde] , vennoot van gedaagde sub 1

wonende te [plaats]

4. [gedaagde] , vennoot van gedaagde sub 1

wonende te [plaats]

gedaagde partijen

gemachtigde mr. A.P.E. de Ruiter

Eisende partijen zullen hierna [eiser] (mannelijk enkelvoud) worden genoemd. Gedaagde partijen zullen hierna gezamenlijk [gedaagde] (vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd en gedaagde sub 4 zal afzonderlijk als [gedaagde sub 4] worden aangeduid.

1. De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 22 juni 2022 en de daarin genoemde processtukken;

- de mondelinge behandeling van 29 september 2022.

1.2.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten, de vordering en de beoordeling Kern
2.1.

[gedaagde] is niet aansprakelijk voor de schade van [eiser] door een lekkage van de regenpijp die ontstond tijdens of kort na de werkzaamheden van [gedaagde] aan de dakgoot.

Wat is er gebeurd?

2.2.

Op 6 mei 2021 heeft [eiser] gemerkt dat er water overliep uit zijn dakgoot. Hij heeft gebeld met [gedaagde] omdat [gedaagde] volgens de website dakgoten schoonmaakt. Vervolgens is tussen [eiser] en [gedaagde] afgesproken dat [gedaagde] langs zou komen en de dakgoot zou schoonmaken voor € 3,50 per meter dakgoot.

Op 7 mei 2021 heeft [gedaagde sub 4] de dakgoot bekeken en geconstateerd dat de dakgoot op zich schoon was, maar dat het water ter hoogte van de regenpijp niet wegliep omdat het putje verstopt zat met bladeren. [gedaagde sub 4] heeft die verstopping met een trekkertje doorgeprikt, waarna het water wegstroomde uit de dakgoot. Meteen was toen te zien dat het water uit de regenpijp, een stukje onder de goot ter hoogte van waar de verstopping zat, lekte. [gedaagde sub 4] heeft toen aan [eiser] gemeld dat [gedaagde] alleen goten schoonmaakt en geen reparaties uitvoert aan regenpijpen.

Er is toen niet meer onderzocht wat de oorzaak was van de lekkage.

Omdat [gedaagde] de dakgoot niet heeft hoeven schoonmaken, maar alleen de verstopping heeft verholpen, heeft zij [eiser] geen factuur gestuurd.

[eiser] heeft de regenpijp een maand later laten repareren door een ander...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT