Uitspraak Nº AMS 22/5162. Rechtbank Amsterdam, 2022-10-31

CourtRechtbank Amsterdam (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBAMS:2022:6237
Date31 Octubre 2022
Docket NumberAMS 22/5162
RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 22/5162

uitspraak van de voorzieningenrechter van 31 oktober 2022 in de zaak tussen

TalentFirst Nederland B.V., te Amsterdam, verzoekster

(gemachtigde: mr. J.H.A. van der Grinten),

en

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verweerder

(gemachtigde: mr. M.B. Gschwind).

Procesverloop

Bij besluit van 27 oktober 2022 (het bestreden besluit besluit) heeft verweerder verzoekster per direct verwijderd uit het STAP1-scholingsregister.

Verzoekster heeft tegen het bestreden besluit bezwaar gemaakt. Zij heeft daarnaast de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen die ertoe strekt dat het bestreden besluit wordt geschorst.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2022. Namens verzoekster is [naam 1] verschenen, bijgestaan door gemachtigde mr. J.H.A. van der Grinten. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Aan de zijde van verweerder zijn verder verschenen [naam 2] , [naam 3] , [naam 4] en [naam 5] .

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

Aanleiding voor deze procedure

2. Werkenden en werkzoekenden kunnen één keer per jaar een budget van € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze subsidie kan worden gebruikt voor een training, cursus of opleiding.2

3. Verzoekster is een aanbieder van 27 trainingen, cursussen en opleidingen waarvoor een STAP-subsidie kan worden aangevraagd. Zij staat daartoe ingeschreven in het STAP-scholingsregister.

Het bestreden besluit

4. Verweerder heeft bij het bestreden besluit verzoekster per direct verwijderd uit het STAP-scholingsregister met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2022, voor de duur van drie maanden vanaf het moment van daadwerkelijke verwijdering (27 oktober 2022). Uit het bestreden besluit volgt dat de Toetsingskamer STAP onderzoek heeft gedaan naar zeven opleidingen die door verzoekster worden aangeboden, te weten:

 • -

  Boost your life

 • -

  CarriereBoost Training

 • -

  E-commerce Marketplace Mastery

 • -

  Funnel Marketing

 • -

  Online Business Expert

 • -

  All you can learn

 • -

  Financieel vrij in zeven stappen.

Volgens de Toetsingskamer STAP voldoen de zeven genoemde opleidingen niet aan het doel en de voorwaarden van de Subsidieregeling STAP-budget (hierna: de Subsidieregeling).3

Standpunt verzoekster

5. Verzoekster stelt zich op het standpunt dat het bestreden besluit onzorgvuldig is voorbereid. Verweerder heeft in het voornemen van 16 september 2022 aangegeven voornemens te zijn verzoekster uit het STAP-scholingsregister te verwijderen omdat verzoekster niet adequaat heeft gehandeld op vermaningen van de toetsingskamer. Deze vermaningen hebben echter niet plaatsgevonden, dus verzoekster kan dit niet worden verweten. Vervolgens heeft het UWV4 -op instructie van de toetsingskamer- aanvragen van opleidingen aangeboden door verzoekster teruggedraaid en aan studenten van verzoekster per e-mail en telefoon de onwaarheden meegedeeld dat verzoekster bewust ontoelaatbare opleidingen aanbiedt en vermaningen om te wijzigen of te verwijderen heeft genegeerd. Op 12 oktober 2022 heeft er een gesprek met vertegenwoordigers van verweerder plaatsgevonden en daarna heeft verzoekster een plan van aanpassingen aangeleverd en aangegeven bereid te zijn opleidingen te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT