Uitspraak Nº AWB - 19 _ 5050 tot en met 19_5052. Rechtbank Noord-Holland, 2020-07-25

Datum uitspraak:2020/07/25
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
 
GRATIS UITTREKSEL
Rechtbank noord-holland

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummers: HAA 19/5050 tot en met HAA 19/5052

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 25 juli 2020 in de zaken tussen [X] v.o.f., gevestigd te [Z] , eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Amsterdam, verweerder.
Procesverloop

Verweerder heeft aan eiseres over de tijdvakken 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 en 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 naheffingsaanslagen in de loonheffing ten bedrage van respectievelijk € 26.904, € 120.324 en € 107.372 opgelegd, alsmede bij beschikkingen belastingrente van € 2.292, € 7.018 en € 3.722 (hierna: beschikkingen belastingrente).

Verweerder heeft bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar de naheffingsaanslagen en de beschikkingen belastingrente gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Eiseres heeft vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift verstrekt aan verweerder.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 juni 2020 te Haarlem.

Namens eiseres zijn verschenen, [A] , bijgestaan door zijn zoon [B] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden [C] en mr. [D] .

Overwegingen

Feiten

1. Op 9 september 2009 is de vennootschap onder firma [X] V.O.F. (hierna: de vof) opgericht. De firmanten zijn [A] en [E] (hierna gezamenlijk: firmanten). De activiteiten bestaan volgens de beschrijving in de Kamer van Koophandel uit interieurreiniging van gebouwen, algemene burgerlijke en utiliteitbouw en uitleenbureaus. Voor de werkzaamheden had de vof personeel in dienst.

2. De vof is per 3 februari 2014 ontbonden en heeft opgehouden te bestaan.

3. De administratie van eiseres werd in het jaar 210 verzorgd door [F] . Met ingang van 2011 werd de administratie van eiseres verzorgd door [G] , werkzaam bij [H] , die ook de aangiften loonheffingen over de onderhavige jaren heeft verzorgd.

4. Bij eiseres is in 2013 een boekenonderzoek naar onder meer de aanvaardbaarheid van de aangiften loonheffingen en omzetbelasting over de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012 ingesteld. Bij dit boekenonderzoek is onder andere geconstateerd dat:

 • -

  de kasadministratie van eisers onvolledig is en dat primaire stukken niet zijn bewaard;

 • -

  een gedeelte van de gepresenteerde kasstortingen overboekingen zijn naar de privé bankrekeningen van de vennoten;

 • -

  de urenadministratie van eiseres onvolledig is doordat de zogenoemde manurenstaten, waarop wordt bijgehouden hoeveel uur een werknemer waar en wanneer heeft gewerkt, niet zijn bewaard;

 • -

  de namen van werknemers die de werkzaamheden hebben verricht voor de uren die gerepresenteerd zijn als inlening ontbreken;

 • -

  de volgende facturen met betrekking tot de inlening van personeel van derden valselijk zijn opgemaakt:

[I] : totaalbedrag facturen 2010 € 24.000

totaalbedrag facturen 2011 € 98.200

[J] : totaalbedrag facturen 2011 € 78.800

[K] BV totaalbedrag facturen 2011 € 6.783

[L] BV totaalbedrag facturen 2011 €...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT