Uitspraak Nº AWB - 19 _ 2974. Rechtbank Limburg, 2020-07-29

Datum uitspraak:29 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK limburg

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 19/2974

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 29 juli 2020 in de zaak tussen [naam] , te [woonplaats] , eiseres

(gemachtigde: mr. M.J.A.M. Muijres),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo, verweerder

(gemachtigde: mr. C.H.J.M. Michiels).

Procesverloop

Bij besluit van 29 mei 2019 (primaire besluit) heeft verweerder geweigerd eiseres een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een erfafscheiding op het perceel [adres 1] te [woonplaats] . Eiseres heeft daartegen bezwaar gemaakt.

Bij besluit van 26 september 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 juli 2020. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Op 22 februari 2019 heeft eiseres een vergunning voor een erfafscheiding aangevraagd. Uit deze aanvraag blijkt dat het gaat om een erfafscheiding die deels moet komen te staan tussen de percelen [adres 1] en [adres 2] en deels aan de straatzijde van het perceel [adres 1] . Tussen de percelen wil eiseres een keermuurtje van bakstenen maken, met daarboven een open hekwerk en aan de straatzijde komen twee pilaren met daartussen een poort en rechts daarvan een betonnen rand met daarop ook een open hekwerk. De afscheiding heeft aan de straatzijde een hoogte van 1,4 meter en loopt vanaf de straatzijde naar achteren af tot een hoogte van 1,1 meter.

2. Voor het perceel [adres 1] geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente Arcen en Velden.

3. Verweerder heeft de omgevingsvergunning geweigerd omdat de erfafscheiding deels (dat wil zeggen het deel langs de straatzijde) zal komen te liggen op grond met de bestemming Agrarisch gebied. Daar zijn volgens het bestemmingsplan alleen bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan die voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.

Het deel van de erfscheiding dat tussen de woningen geprojecteerd is, ligt (samen met nog een klein stukje van het deel langs de straatzijde) op grond met de bestemming Woondoeleinden. Op grond van de planregels mag de maximale hoogte van een erfafscheiding hier niet meer bedragen dan 1 meter, althans voor zover gelegen vóór de voorgevelrooilijn. De erfafscheiding is daar hoger dan 1...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT