Uitspraak Nº AWB - 19 _ 2566. Rechtbank Limburg, 2020-07-29

Datum uitspraak:2020/07/29
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK limburg

Zittingsplaats Maastricht

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB/ROE 19/2566

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 29 juli 2020 in de zaak tussen

(thans: de erven van) [naam], te [woonplaats] , eiseres

(gemachtigde: [naam gemachtigde] ),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, verweerder

(gemachtigde: W. Ottenheim).

Procesverloop

Bij besluit van 29 mei 2019 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag voor een mantelzorgcompliment voor de mantelzorger [naam mantelzorger] voor het jaar 2019 toegekend en voor het jaar 2018 afgewezen.

Bij besluit van 26 augustus 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 juli 2020.

Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde. Voorts is [naam mantelzorger] verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

1.1. Op 8 april 2019 heeft eiseres een aanvraag ingediend voor mantelzorgwaardering voor het jaar 2018 en 2019. Deze aanvragen zijn op 10 april 2019 door verweerder ontvangen.

2. Bij het primaire besluit heeft verweerder de aanvraag voor 2019 ten bedrage van

€ 200,- toegekend. De aanvraag voor het jaar 2018 heeft verweerder afgewezen omdat deze te laat is ingediend. Tegen dat besluit heeft eiseres een bezwaarschrift ingediend.

3. Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

4. Gemachtigde van eiseres heeft in zijn beroepschrift aangevoerd dat door persoonlijke omstandigheden vertraging is ontstaan bij het indienen van de aanvraag voor het jaar 2018. Eiseres was en is onder behandeling van een levensbedreigende ziekte (waarvoor chemo en bestraling noodzakelijk is). De ziekte is eind 2018 gediagnosticeerd. Eiseres wordt verzorgd door haar dochter. Doordat de moeder van de echtgenoot van de dochter van eiseres een schriftelijke bevestiging ontving van toekenning van een mantelzorgcomplimentje voor zijn moeder werd eiseres gewezen op het bestaan van een mantelzorgcomplimentje. Uit telefonisch overleg met de afdeling WMO is onder meer gebleken dat de aanvraag eveneens na 1 maart 2019 is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT