Uitspraak Nº AWB - 19 _ 3313en. Rechtbank Noord-Holland, 2020-07-25

Datum uitspraak:25 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
 
GRATIS UITTREKSEL
Rechtbank noord-holland

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummers: HAA 19/3313 en HAA 19/3314

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 25 juli 2020 in de zaken tussen [X] , wonende te [Z] , eiser

(gemachtigde: drs. W.R. Snijders),

en

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Hoofddorp, verweerder.
Procesverloop

HAA 19/3313

Verweerder heeft aan eiser voor het jaar 2014 een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 36.357 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 163.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd.

HAA 19/3314

Verweerder heeft aan eiser voor het jaar 2015 een aanslag IB/PVV opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 36.949.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd.

Beide zaken

Eiser heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Eiser heeft vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift verstrekt aan verweerder.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 juni 2020 te Haarlem.

Namens eiser zijn verschenen [A] en eisers gemachtigde drs. W.R. Snijders, bijgestaan door zijn kantoorgenoot K. de Jong. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden mr. drs. [B] en mr. [C] .

Overwegingen

Feiten

1. Op 1 januari 2009 is V.O.F. [D] (hierna ook: de v.o.f.) opgericht. De firmanten zijn eiser en [A] (hierna gezamenlijk: firmanten). De activiteiten bestaan volgens de beschrijving in de Kamer van Koophandel uit het verrichten van activiteiten op het gebied van (beroeps)zee- en kustvisserij. In het bijzonder bestaan de activiteiten uit staandwantvisserij, waarbij netten worden uitgezet die vervolgens worden opgehaald.

2. Tijdens een door verweerder ingesteld boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting voor de jaren 2009 tot en met 2013 van de v.o.f. hebben firmanten verklaard dat op zij dat moment nog niet met de feitelijke activiteiten waren gestart. Tot dat moment waren slechts investeringen gedaan.

3. Firmanten beschikken over een Europese visvergunning.

4. Op 18 augustus 2014 hebben firmanten een grotere vissersboot aangeschaft.

5. Eind 2015 heeft er een brand in de materieelloods van de v.o.f. gewoed, waarbij de loods, de netten, de machines om de netten te maken en te vervoeren en toebehoren verloren zijn gegaan.

6. Verweerder heeft met ingang van 24 februari 2017 een boekenonderzoek ingesteld bij de v.o.f. en de beide firmanten naar de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting respectievelijk IB/PVV over de jaren 2014 tot en met 2015. De bevindingen zijn neergelegd in een drietal rapporten. Het rapport met betrekking tot het onderzoek bij eiser dateert van 19 maart 2018.

7. Blijkens de aangiften IB/PVV van beide firmanten heeft de v.o.f. in de jaren 2009 tot en met 2018 de volgende resultaten behaald:

Jaar

Omzet

Resultaat v.o.f.

2009

€ 1.588

-/- € 12.150

2010

€ 25.300

-/- € 20.374

2011

€ 0

-/- € 18.269

2012

€ 0

-/- € 26.723

2013

€ 0

-/- € 8.421

2014

€ 3

-/- € 33.945

2015

€ 195

-/- € 74.764

2016

€ 306

-/- € 736

2017

€ 5.958

-/- € 3.314

2018

€ 4.270

-/- € 19.718

Totaal

€ 37.620

-/- € 218.414

8. In het jaar 2019 werd volgens de aangiften omzetbelasting door de v.o.f. een omzet gerealiseerd van € 6.324.

9. Eiser is van 2010 tot en met 2019 fulltime in loondienst geweest bij een baggerbedrijf dat doorlopende onderhoudswerkzaamheden uitvoert op het IJsselmeer. Het hiermee gemoeide bruto-inkomen van eiser bedroeg in 2014 € 36.357 en in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT