Uitspraak Nº AWB 20/4299. Rechtbank Den Haag, 2020-07-28

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBDHA:2020:7011
Docket NumberAWB 20/4299
Rechtbank DEN HAAG

Zittingsplaats Rotterdam

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 20/4299

uitspraak van de voorzieningenrechter van 28 juli 2020 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoeker] , verzoeker,

V-nummer: [nummer] ,

(gemachtigde: mr. D. Schaap),

en

de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. J.P. Guérain).

Procesverloop

Bij besluit van 22 juli 2019 (het primaire besluit) heeft verweerder de aan verzoeker verleende reguliere verblijfsvergunning op grond van de beperking ‘verblijf bij ouders’ ingetrokken en de aanvraag om wijziging van de beperking van die verblijfsvergunning naar niet-tijdelijk humanitair (voorgezet verblijf) afgewezen.

Bij besluit van 20 mei 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van verzoeker tegen het primaire besluit ongegrond verklaard.

Verzoeker heeft op 26 mei 2020 beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. Dit beroep is geregistreerd onder zaaknummer AWB 20/4298. Tevens heeft hij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verweerder heeft op 20 juli 2020 een verweerschrift ingediend. Verzoeker heeft op 21 juli 2020 gereageerd.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 22 juli 2020. Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden.

Overwegingen

Griffierecht

1. Verzoeker heeft een beroep gedaan op betalingsonmacht ten aanzien van de verplichting tot het betalen van griffierecht. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het beroep op betalingsonmacht dient te worden gehonoreerd, zodat verzoeker vrijgesteld is van de verplichting tot het betalen van griffierecht.

Karakter van deze procedure: een voorlopige voorziening

2. Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kan, indien tegen een besluit bij de bestuursrechter beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de bestuursrechter die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Een voorlopige voorziening heeft het karakter van een tussenmaatregel, in afwachting van de bodemzaak (in dit geval de uitspraak op het beroep). De beoordeling die de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT