Uitspraak Nº AWB 20/1391. Rechtbank Overijssel, 2020-07-30

Datum uitspraak:30 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 20/1391

uitspraak van de voorzieningenrechter op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoeker] , te Oldenzaal, verzoeker,

gemachtigde: mr. V.P.J. Tuma,

en

de burgemeester van Oldenzaal, verweerder,

gemachtigden: M. van de Keuken en I. Christenhusz.

Procesverloop

Bij besluit van 6 juli 2020, uitgereikt op 7 juli 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder de woning aan de [adres] gesloten voor de duur van drie maanden.

Verzoeker heeft tegen het bestreden besluit bezwaar gemaakt. Hij heeft de voorzieningenrechter gelijktijdig verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 juli 2020. Verzoeker en verweerder hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

In zijn verzoekschrift vordert verzoeker schorsing van het bestreden besluit, dan wel het in goede justitie treffen van een andere voorziening.

2. De voorzieningenrechter gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Verzoeker is eigenaar en bewoner van de woning op het adres [adres] (hierna: de woning). De politie heeft op 29 juni 2020 geconstateerd dat zich in de woning een bedrijfsmatige, professioneel ingerichte hennepkwekerij bevond met daarin
156 hennepplanten. De politie heeft verder geconstateerd dat er aanwijzingen waren voor ten minste één eerdere oogst van hennepplanten. Tevens was sprake van diefstal van stroom. Er is sprake van één antecedent op het gebied van het vervaardigen van softdrugs: op
29 augustus 2015 is in de woning ook een hennepkwekerij aangetroffen.

Verzoeker is op dezelfde dag door twee toezichthouders van de gemeente Oldenzaal ter plaatse in kennis gesteld van verweerders voornemen om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om eiser een last onder bestuursdwang op te leggen, strekkende tot het sluiten van de woning voor een periode van drie maanden.

Verzoeker is door de toezichthouders gelijktijdig in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze over de sluiting kenbaar te maken. Verzoeker heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt en heeft aangegeven dat hij:

 • -

  de kwekerij zelf en zonder hulp heeft ingericht en dat er nog geen oogst heeft plaatsgevonden;

 • -

  erg gesteld is op zijn eigen plek en liever in de eigen woning wil blijven;

 • -

  gedurende de woningsluiting bij zijn vriendin of zijn ouders kan verblijven;

 • -

  in 2015 in dezelfde woning ook een hennepkwekerij heeft gehad die door de politie is ontmanteld.

3. Het bestreden besluit

Verweerder heeft in de zienswijze geen aanleiding gezien om van zijn voornemen tot sluiting van de woning af te zien.

Verweerder heeft besloten om de woning ingaande 8 juli 2020 voor een periode van drie maanden (eindigend op 8 oktober 2020) te sluiten. Daarbij is toepassing gegeven aan de Beleidsregels Damocles Oldenzaal 2018.

Kort samengevat heeft verweerder overwogen dat aannemelijk is dat de hennepplanten bestemd waren voor de verkoop en dat met de sluiting beoogd wordt om de overtreding te beëindigen en herhaling te voorkomen en om het signaal af te geven dat er wordt opgetreden tegen drugscriminaliteit. Gelet op de aangetroffen bedrijfsmatige, professioneel ingerichte hennepkwekerij met een aanzienlijke hoeveelheid planten heeft verweerder overwogen dat het algemeen belang in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT