Uitspraak Nº AWB - 20 _ 9809. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2022-10-28

CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBZWB:2022:6329
Date28 Octubre 2022
Docket NumberAWB - 20 _ 9809
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Zittingsplaats Breda

Belastingrecht

zaaknummer: BRE 20/9809


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 28 oktober 2022 in de zaak tussen


[belanghebbende] , uit [woonplaats] , belanghebbende

(gemachtigde: mr. S. Mrosek),

en

de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking West-Brabant (gemeente Moerdijk), de heffingsambtenaar.

1 Inleiding
1.1

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van belanghebbende tegen de uitspraak op bezwaar van de heffingsambtenaar van 20 oktober 2020.

1.2

De heffingsambtenaar heeft de waarde van de onroerende zaak [adres] te [woonplaats] (de woning) per 1 januari 2019 (de waardepeildatum) vastgesteld op € 464.000 (de beschikking). Met deze waardevaststelling is aan belanghebbende (onder meer) de aanslag in de onroerendezaakbelastingen van de gemeente Moerdijk voor het jaar 2020 opgelegd (de aanslag OZB). De dagtekening van de beschikking is 29 februari 2020.

1.3

De heffingsambtenaar heeft het bezwaar van belanghebbende tegen de beschikking en de aanslag OZB ongegrond verklaard. De heffingsambtenaar heeft daarbij de waarde van de woning en de aanslag OZB gehandhaafd.

1.4

De heffingsambtenaar heeft op het beroep gereageerd met een verweerschrift.

1.5

De rechtbank heeft het beroep op 16 september 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: [heffingsambtenaar] en [heffingsambtenaar] namens de heffingsambtenaar. Belanghebbende is, met kennisgeving aan de rechtbank, niet verschenen.

2 Feiten
2.1

Belanghebbende is eigenaar van de woning. Het betreft een vrijstaande woning met inpandige garage, bijgebouw en carport. De woning is gebouwd in 1934 en heeft een perceeloppervlakte van 1798 m2.

3 Beoordeling door de rechtbank
3.1

Partijen zijn het niet eens over de hoogte van de WOZ-waarde van de woning. Belanghebbende vindt dat de waarde van de woning maximaal € 412.000 bedraagt. De heffingsambtenaar handhaaft de bij beschikking vastgestelde waarde van € 464.000 alsmede de opgelegde aanslag OZB.

Een beroep tegen de beschikking WOZ is tegelijk ook een beroep tegen de aanslag OZB (artikel 24, negende lid, van de Wet WOZ). Deze bepaling strekt zich niet uit tot de aanslag watersysteemheffing eigenaren. Omdat belanghebbende tegen de aanslag watersysteemheffing eigenaren geen gronden heeft aangevoerd, blijft die aanslag buiten de beoordeling. Tegen de aanslag OZB zijn geen zelfstandige gronden aangevoerd. Het oordeel over de aanslag OZB volgt daarom het oordeel over de waarde.

3.2

De heffingsambtenaar moet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT