Uitspraak Nº AWB - 20 _ 10114. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2022-10-28

ECLIECLI:NL:RBZWB:2022:6319
Docket NumberAWB - 20 _ 10114
Date28 Octubre 2022
CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Zittingsplaats Breda

Belastingrecht

zaaknummer: BRE 20/10114


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 28 oktober 2022 in de zaak tussen


[belanghebbende] , uit [plaats] , belanghebbende

(gemachtigde: [gemachtigde] ),

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Alphen-Chaam, de heffingsambtenaar.

1 Inleiding
1.1

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van belanghebbende tegen de uitspraak op bezwaar van de heffingsambtenaar van 3 november 2020.

1.2

De heffingsambtenaar heeft de waarde van de onroerende zaak [adres] te [plaats] (de woning) per 1 januari 2019 (de waardepeildatum) vastgesteld op € 837.000 (de beschikking). Met deze waardevaststelling is aan belanghebbende ook de aanslag in de onroerendezaakbelastingen van de gemeente Alphen-Chaam voor het jaar 2020 opgelegd (de aanslag). De dagtekening van de beschikking is 29 februari 2020.

1.3

De heffingsambtenaar heeft het bezwaar van belanghebbende tegen de beschikking en de aanslag ongegrond verklaard. De heffingsambtenaar heeft daarbij de waarde van de woning en de aanslag gehandhaafd.

1.4

De heffingsambtenaar heeft op het beroep gereageerd met een verweerschrift.

1.5

De rechtbank heeft het beroep op 16 september 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: de partner van belanghebbende, [partner] , de gemachtigde van belanghebbende en namens de heffingsambtenaar, [taxateur] , taxateur.

1.6

Na sluiting van het onderzoek heeft [taxateur] een machtiging overgelegd ter staving van zijn stelling dat hij bevoegd was om de heffingsambtenaar ter zitting te vertegenwoordigen. De rechtbank heeft in het overleggen van deze machtiging geen aanleiding gezien om het onderzoek te heropenen. Een afschrift van de machtiging wordt aan deze uitspraak gehecht, ter completering van het dossier van belanghebbende.

2. Feiten

2.1

Belanghebbende is eigenaar van de woning. Het betreft een vrijstaande woonboerderij met een kantoor en twee opslagruimten/magazijnen. De woning is gebouwd in 2005 en heeft een perceeloppervlakte van 4.025 m2. Belanghebbende heeft de woning gekocht in juni 2019 voor een aankoopbedrag van € 845.000. De aankoop is gedaan onder de voorwaarde van wijziging van de bestemming naar bestemming wonen. Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot bestemmingswijziging, welke wijziging medio juli 2019 onherroepelijk is geworden.

3 Beoordeling door de rechtbank
3.1

Partijen zijn het niet eens over de hoogte van de WOZ-waarde van de woning. Belanghebbende vindt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT