Uitspraak Nº AWB - 21 _ 5848. Rechtbank Gelderland, 2022-10-26

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:6037
Date26 Octubre 2022
Docket NumberAWB - 21 _ 5848

RECHTBANK GELDERLAND

Bestuursrecht

zaaknummer: ARN 21/5848


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 26 oktober 2022

in de zaak tussen


[Eiser A] , uit [plaats B] , eiser

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, het Uwv.

Inleiding

1. In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiser tegen de ongewijzigde voortzetting van zijn uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA).

1.1.

Bij besluit van 24 juni 2021 (het primaire besluit) heeft het Uwv vastgesteld dat eiser ongewijzigd 80-100% arbeidsongeschikt is en aanspraak houdt op een WIA-uitkering. Hiertegen heeft eiser bezwaar gemaakt.

1.2.

Met het bestreden besluit van 25 augustus 2021 op het bezwaar van eiser is het Uwv bij dat besluit gebleven. Eiser heeft hiertegen beroep ingesteld.

1.3.

Het Uwv heeft op het beroep gereageerd met een verweerschrift.

1.4.

De rechtbank heeft het beroep op 10 oktober 2022 op zitting behandeld. Hieraan heeft eiser deelgenomen. Het Uwv heeft zich afgemeld voor de zitting.

Beoordeling door de rechtbank

2. De rechtbank beoordeelt of het Uwv zich terecht op het standpunt stelt dat eiser benutbare mogelijkheden heeft waardoor hij kan deelnemen aan re-integratie-activiteiten. Zij doet dat aan de hand van de argumenten die eiser heeft aangevoerd, de beroepsgronden.

Wat aan deze procedure voorafging

3. Eiser is werkzaam geweest als medewerker grafmonumenten voor 40 uur per week. Op 2 november 2017 heeft hij zich voor dit werk arbeidsongeschikt gemeld vanwege lichamelijke klachten. Nadat het dienstverband per 20 maart 2018 is beëindigd, is eiser aansluitend in aanmerking gebracht voor ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW). Bij een zogeheten Eerstejaars-ZW-beoordeling is het ziekengeld van eiser ongewijzigd voortgezet.

3.1.

Op 19 juli 2019 heeft eiser een aanvraag om een WIA-uitkering ingediend. Naar aanleiding daarvan heeft het Uwv een verzekeringsgeneeskundig onderzoek verricht. Bij besluit van 12 september 2019 is aan eiser met ingang van 31 oktober 2019 een WIA-uitkering toegekend, naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 100%, omdat er sprake was van een situatie van geen benutbare mogelijkheden.

3.2.

In 2021 heeft een WIA (her)beoordeling plaatsgevonden. In dat kader is eiser op
8 juni 2021 op het spreekuur gezien door verzekeringsarts R.H. van Gorkum. Van Gorkum heeft de beperkingen van eiser voor het verrichten van arbeid vastgelegd in een functionele mogelijkhedenlijst (FML) van 16 juni 2021. Arbeidsdeskundige M. Erkelens heeft op basis van deze FML geen functies voor eiser kunnen duiden. Eiser is daarom op arbeidskundige gronden 80 tot 100% arbeidsongeschikt bevonden. Het Uwv heeft vervolgens het primaire besluit genomen.

3.3.

Op 6 juli 2021 heeft eiser een telefoongesprek gevoerd met arbeidsdeskundige
K. Immerzeel over zijn re-integratie. Uit het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT