Uitspraak Nº AWB - 21 _ 2759. Rechtbank Gelderland, 2022-10-27

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:6050
Date27 Octubre 2022
Docket NumberAWB - 21 _ 2759
RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Belastingrecht

zaaknummer: AWB 21/2759

uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer van

in de zaak tussen

[eiser] , te [woonplaats] , eiser

(gemachtigde: [gemachtigde] ),

en

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Emmen, verweerder.
Procesverloop

Bij uitspraak van 19 mei 2021 heeft verweerder het bezwaar van eiser tegen de aan hem opgelegde naheffingsaanslag belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) ongegrond verklaard.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 juli 2022.

Namens eiser zijn verschenen [persoon A] en [persoon B] , kantoorgenoten van gemachtigde. Namens verweerder zijn verschenen [persoon C] , [persoon D] en [persoon E] .

Overwegingen

1. Eiser heeft op 4 april 2019 aangifte voor de BPM gedaan voor een gebruikte Volkswagen Golf met kenteken [kenteken] (de auto). De datum van eerste toelating van de auto is 24 november 2016. Op 25 april 2019 is de auto te naam gesteld.

2. Eiser heeft € 735 aan BPM op aangifte voldaan. De te betalen belasting is door eiser bepaald op basis van een taxatierapport van [taxateur] . Daarbij is de handelsinkoopwaarde in onbeschadigde staat van de auto vastgesteld op € 23.250 op basis van vraagprijzen van referentievoertuigen verminderd met ongeveer 25%. De taxateur heeft de handelsinkoopwaarde in beschadigde staat uiteindelijk vastgesteld op € 4.000.

3. Verweerder heeft een bedrag van € 3.954 nageheven. Daarbij heeft verweerder zich gebaseerd op een hertaxatie van [naam] , werkzaam bij Domeinen Roerende Zaken (DRZ), van 15 april 2019. Hierbij is de historische nieuwprijs van de auto vastgesteld op € 59.664 en de handelsinkoopwaarde van de auto in onbeschadigde staat is aan de hand van een koerslijst van Xray (Marge) vastgesteld op € 25.968. DRZ heeft geen schade vastgesteld.

Welke afschrijvingsmethode is van toepassing?

4. Eiser heeft de handelsinkoopwaarde bepaald op basis van de taxatiemethode, waarbij hij de handelsinkoopwaarde van de auto heeft bepaald met inachtneming van waardevermindering door schade. De stelplicht en bewijslast met betrekking tot de toepasselijkheid en de omvang van die vermindering rusten op eiser. Dit brengt mee dat eiser, in geval van gemotiveerde betwisting door verweerder, de feiten aannemelijk dient te maken, die meebrengen (a) dat de door hem gekozen methode ter bepaling van de afschrijving in zijn geval mag worden toegepast, en (b) dat toepassing van die methode leidt tot de door hem verdedigde waardedaling.1

5. Het gebruik van de taxatiemethode is beperkt tot motorvoertuigen met meer dan normale gebruiksschade en motorvoertuigen die vanwege de geringe mate waarin deze in Nederland worden verhandeld, niet voorkomen in een in de handel algemeen toegepaste koerslijst voor de inkoop van gebruikte motorvoertuigen door wederverkopers in Nederland.2 De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 mei 20223 overwogen dat uitsluiting van de taxatiemethode voor een motorvoertuig zonder schade alleen mogelijk is wanneer het desbetreffende motorvoertuig als zodanig, dat wil zeggen naar merk, model, transmissie, brandstof, vermogen, carrosserie en uitvoering, in een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT