Uitspraak Nº AWB- 22_44. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2022-10-31

CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBZWB:2022:6364
Date31 Octubre 2022
Docket NumberAWB- 22_44

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummer: BRE 22/44 VEROR


hersteluitspraak van 31 oktober 2022 in de zaak tussen

[naam eiseres] , uit [plaatsnaam] , eiseres,

(gemachtigde: mr. N.M. Buddingh-Ubink)

en

de burgemeester van de gemeente Veere, verweerder.
Overwegingen

1. De rechtbank heeft in deze zaak op 23 september 2022 uitspraak gedaan (hierna: de uitspraak). De burgemeester heeft naar aanleiding van de uitspraak bij mail, ontvangen door de rechtbank op 30 september 2022, aangegeven dat de onjuiste gemachtigde van het college wordt genoemd en een onvolledig jaartal in het dictum staat.

1.1

Als gemachtigde van de burgemeester staat in rechtsoverweging 1.4 ‘ [naam gemachtigde 1] ’ genoemd, in plaats van ‘ [naam gemachtigde 2] en [naam gemachtigde 3] ’. In het dictum staat dat de rechtbank het besluit van 15 juli 202 herroept. Dat moet het besluit van 15 juli 2021 zijn.

1.2

De rechtbank stelt vast dat de uitspraak een kennelijke misslag bevat. De rechtbank constateert dat in rechtsoverweging 1.4 de verkeerde gemachtigde is genoemd als degene die op zitting is verschenen voor de burgemeester. Als gemachtigden van de burgemeester moeten [naam gemachtigde 2] en [naam gemachtigde 3] worden genoemd. Verder is onder het kopje “beslissing” per abuis gesteld: “herroept het besluit van 15 juli 202.” De rechtbank is van oordeel dat voor partijen duidelijk moet zijn geweest dat verwezen werd naar het (primaire) besluit van 15 juli 2021 en dat had moeten worden vermeld: “herroept het besluit van 15 juli 2021”.

Beslissing

De rechtbank verbetert de hierboven vermelde misslag in de uitspraak op de wijze als onder 1.2 omschreven en stelt vast dat de uitspraak aldus moet worden gelezen.

Deze uitspraak is gedaan door mr. L.P. Hertsig, rechter, in aanwezigheid van mr.drs. R.J. Wesel, griffier op 31 oktober 2022 en openbaar gemaakt door middel van geanonimiseerde publicatie op rechtspraak.nl.

De griffier is niet in de gelegenheid om de uitspraak...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT