Uitspraak Nº C/01/360142 / KG ZA 20-378. Rechtbank Oost-Brabant, 2020-07-31

Datum uitspraak:31 juli 2020
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/360142 / KG ZA 20-378

Vonnis in kort geding van 31 juli 2020

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPS-EUROPE GROUP B.V.,

gevestigd te Putten,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPS-EUROPE B.V.,

gevestigd te Putten,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

SPS VERTRIEBS GMBH,

gevestigd te Ingolstadt,

eiseressen,

advocaat: mr. A. Klaassen te Barneveld,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EUROPEAN MARKET PARTNER B.V.,

gevestigd te Vught,

gedaagde,

advocaten: mr. A.C. van der Donk en mr. S.A.M. Lekkerkerker te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk met SPS c.s. (vrouwelijk enkelvoud) worden aangeduid en afzonderlijk met hun eigen namen; gedaagde zal EMP genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 6 juli 2020, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord, met 22 producties;

 • -

  de bij brief van 24 juli 2020 van mr. Klaassen nagezonden productie 8;

 • -

  de pleitnota van SPS c.s.;

 • -

  de pleitnota van EMP;

 • -

  de mondelinge behandeling die op 27 juli 2020 heeft plaatsgevonden.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft in verband met de Covid-19 maatregelen op 27 juli 2020 plaatsgevonden door middel van een verbinding via Skype. Partijen hebben ter zitting hun standpunten nader toegelicht en zijn over en weer in de gelegenheid gesteld op elkaars stellingen te reageren. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De relevante feiten
2.1.

SPS c.s. en EMP fungeren beiden als aanbieders van producten op de Europese semi-conductormarkt en zijn elkaars directe concurrenten.

2.2.

Sinds 1 oktober 2015 is EMP distributeur van producten van White Knight Fluid Handling Inc. (hierna: WKFH).

2.3.

SPS-Europe B.V is sedert 15 april 2009 distributeur van producten van Heateflex Corporation, een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde onderneming. Deze onderneming is medio 2019 overgenomen door WKFH.

2.4.

De heer [naam] (hierna: [naam] ) is in loondienst bij SPS Vertriebs GMBH sedert 2006 en heeft als zodanig ook van doen met de uitvoering van de distributieovereenkomst met Heateflex. Op 26 februari 2020 heeft [naam] zijn dienstverband met SPS c.s. tegen 31 maart 2020 opgezegd; hij is met ingang van 1 april 2020 in dienst getreden van EMP.

2.5.

Bij brief van 2 maart 2020 heeft WKHF - met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen - de distributieovereenkomst met SPS c.s. opgezegd per 2 april 2020. Vanaf 3 april 2020 is EMP distributeur van Heateflex-producten.

2.6.

SPS c.s. heeft in mei 2020 de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht haar verlof te verlenen om conservatoir (bewijs)beslag tot afgifte te leggen op – kort samengevat - de zich bij EMP bevindende informatiedragers (waaronder naast ordners e.d. tevens laptop(s) en/of computer(s), Cloud-voorzieningen, cd-roms, USB-sticks en back-up-tapes) of bestanden. SPS c.s. heeft daartoe – kort gezegd - gesteld dat EMP op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de via [naam] verkregen bedrijfsinformatie (zoals klantgegevens, gehanteerde prijzen en leveringscondities) bij de verkoop van de Heateflexproducten. In dit verband wijst SPS c.s. op de in tijd samenvallende ontslagname van [naam] bij SPS c.s., het opzeggen van de distributieovereenkomst ter zake de Heateflexproducten door WKFH, het aansluitend verkrijgen door EMP van de distributierechten van de Heateflexproducten en de gelijktijdige indiensttreding van [naam] bij EMP. SPS c.s. wijst verder nog op een brief van EMP aan een van de relaties van SPS c.s. waarin wordt aangekondigd dat EMP Heateflexproducten tegen dezelfde condities die de klant voorheen gewend was, hetgeen er op duidt dat EMP bekend is met die condities en welke kennis EMP alleen maar kan hebben verkregen via [naam] .

2.7.

Bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT