Uitspraak Nº C/03/279324 / KG ZA 20-241. Rechtbank Limburg, 2020-07-23

Datum uitspraak:2020/07/23
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/279324 / KG ZA 20-241

Vonnis in kort geding van 23 juli 2020

in de zaak van

1 [eiser] ,

2. [eiseres],

beiden wonende te [woonplaats 1] ,

eisers,

advocaat mr. M.J.M.H. Nass,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde,

advocaat mr. M.E. Cuppen.

Partijen zullen hierna [eisers] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 5,

 • -

  de door [gedaagde] overgelegde producties 1 tot en met 20,

 • -

  de conclusie van antwoord,

 • -

  de door [eisers] overgelegde nadere productie 6 (splitsingstekening sectie [sectieletter sub 1] nummer [sectienummer sub 1] ),

 • -

  de pleitaantekeningen, waarin [gedaagde] , in aanvulling op de conclusie van antwoord, reageert op productie 6,

 • -

  de mondelinge behandeling op 14 juli 2020.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Partijen zijn buren. Hun percelen grenzen aan elkaar.

2.2.

[eisers] zijn (appartements)eigenaars van de woning gelegen op de eerste verdieping en het café annex de bioscoopzaal, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als [adres 1] te [woonplaats 1] (sectie [sectieletter sub 1] nummer [sectienummer sub 1] ). De ruimte op de begane grond is thans bij [eisers] in gebruik als atelier.

2.3.

[gedaagde] is eigenaresse van het woonhuis met tuin, gelegen te [adres 2] te [woonplaats 2] (sectie [sectieletter sub 2] nummer [sectienummer sub 2] ).

2.4.

[gedaagde] heeft voor de deur van het atelier een aantal betonblokken neergelegd.

2.5.

Het atelier is van binnenuit via een trap voor [eisers] bereikbaar.

3 Het geschil
3.1.

[eisers] vorderen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,:

I. [gedaagde] te veroordelen om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot algehele verwijdering van alle betonblokken staande en gelegen op/tegen de grens van [adres 1] en [adres 2] en deze verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom van € 100,- per dag of dagdeel dat geweigerd wordt aan dit vonnis uitvoering te geven met een maximum van € 20.000,-,

II. [gedaagde] te veroordelen om zich na betekening van dit vonnis te onthouden en doen onthouden van het plaatsen van obstakels van welke aard dan ook op/tegen de grens van de percelen [adres 1] en [adres 2] , zodat de deur geopend kan worden en geopend kan blijven, op straffe van een dwangsom van € 100,- per dag of dagdeel dat geweigerd wordt aan dit vonnis uitvoering te geven met een maximum van € 20.000,-,

III. [gedaagde] te veroordelen in de kosten van de procedure, met inbegrip van de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling Het spoedeisend belang
4.1.

Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vorderingen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT