Uitspraak Nº C-09-533701-KG ZA 17-723. Rechtbank Den Haag, 2017-08-03

Datum uitspraak: 3 augustus 2017
Uitgevende instantie::Rechtbank Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/533701/ KG ZA 17-723

Vonnis in kort geding van 3 augustus 2017

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar Amerikaans recht

STANLEY BLACK & DECKER, INC.,

gevestigd te New Britain, Connecticut, Verenigde Staten van Amerika,

2. de rechtspersoon naar Amerikaans recht

THE BLACK & DECKER CORPORATION,

gevestigd te Towson, Maryland, Verenigde Staten van Amerika,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STANLEY BLACK & DECKER NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Born,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie

advocaten mrs. R.M. Kleemans en J.J.A. Koningsveld te Amsterdam

tegen

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HBL ONLINE B.V. handelend onder de naam GEREEDSCHAPCENTRUM.NL,

gevestigd te Tilburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LBH INVESTMENTS B.V.,

gevestigd te Tilburg,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BMH B.V.

gevestigd te Tilburg,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LSH B.V.

gevestigd te Tilburg,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaten mrs. J. Becker en J. Lubbers te Arnhem.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie zullen hierna gezamenlijk Stanley Black & Decker c.s. (in vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd. Afzonderlijk van elkaar zullen zij Stanley Black & Decker Inc., The Black & Decker Corporation en Stanley Black & Decker Netherlands worden genoemd. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie zullen hierna gezamenlijk HBL Online c.s. (in vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd. Afzonderlijk van elkaar zullen zij HBL, LBH, BMH en LSH worden genoemd.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 t/m 19

 • -

  de conclusie van antwoord in kort geding, tevens conclusie van eis in reconventie in kort geding, tevens akte overlegging producties, met producties 1 t/m 22

 • -

  de akte houdende indienen aanvullende producties van de zijde van Stanley Black & Decker c.s., met producties 20 t/m 38

 • -

  de akte overlegging aanvullende producties 23 tot en met 38 van HBL Online c.s.

 • -

  de brief van mr. Koningsveld van 19 juli 2017 met daarbij een aanvullende gespecificeerde kostenopgave

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitaantekeningen van de zijde van Stanley Black & Decker c.s.

 • -

  de pleitaantekeningen van de zijde van HBL Online c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Stanley Black & Decker Inc. en The Black & Decker Corporation zijn houders van onder andere de merken ‘STANLEY’, ‘BLACK&DECKER’ en ‘DEWALT’. Voor wat betreft DEWALT is sprake van de volgende merkregistraties (hierna samen aangeduid als de DEWALT-merken):

 • -

  Unie woordmerk DEWALT met registratienummer 002585495, ingeschreven voor waren in klassen: 8, 18, 20 en 25 (merkhouder: The Black & Decker Corporation);

 • -

  Unie woord/beeldmerk DEWALT met registratienummer 006424097, ingeschreven voor waren in klassen: 8, 18, 21 (merkhouder: The Black & Decker Corporation);

 • -

  Unie woordmerk DEWALT met registratienummer 003485893, ingeschreven voor waren in klassen: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 37, 41 en 42 (merkhouder: The Black & Decker Corporation).

2.2.

Stanley Black & Decker Netherlands is de (indirecte) Nederlandse dochtermaatschappij van The Black & Decker Corporation en de distributeur van de producten onder de DEWALT-merken in Nederland. Stanley Black & Decker c.s. verkoopt producten niet rechtstreeks aan haar eindafnemers. Er wordt gewerkt met distributieovereenkomsten. In de overeenkomst tot verkoop die Stanley Black & Decker Netherlands met haar Nederlandse dealers sluit is in de algemene leveringsvoorwaarden in artikel 6.10 bepaald: Koper is gehouden de Producten in de originele verpakking en inclusief de bijbehorende gebruikshandleiding en garantievoorwaarden door te verkopen.” Daarnaast hanteert Stanley Black & Decker c.s. wereldwijde standaarden: “DEWALT BRAND STANDARDS” en “PACKAGING GUIDELINES”.

2.3.

HBL is een vennootschap die zich toelegt op het verkopen van gereedschappen en aanverwante artikelen via internet. Daartoe koopt HBL gereedschap met de merken van onder andere Stanley Black & Decker Inc. en The Black & Decker Corporation in binnen- en buitenland in. Producten die door HBL uit Groot-Brittannië worden betrokken en zijn voorzien van een voor de Engelse markt geschikte stekker (hierna ook te noemen: Engelse stekker), worden door HBL inhouse voorzien van een voor de continentaal Europese markt bedoeld snoer met stekker (hierna ook te noemen: Nederlandse stekker): het zogenaamde ‘omsnoeren’. HBL voert haar activiteiten (mede) uit onder de naam en via de website ‘www.gereedschapscentrum.nl’. HBL is beheerder van de website www.gereedschapscentrum.nl alsmede van de websites www.fixame.be voor de Belgische markt, www.fixame.fr voor de Franse markt en www.fixami.es voor de Spaanse markt. Enig aandeelhouder van HBL is LBH. Bestuurders van LBH zijn BMH en LSH.

2.4.

Medio 2015 is er tussen partijen gesproken over een mogelijk dealerschap van HBL voor de distributie van DEWALT- producten. In dat kader heeft onder andere [A] , VP & General Manager van Stanley Black & Decker Benelux (hierna: [A] ), een bezoek gebracht aan het bedrijf van HBL en een rondleiding door het bedrijf gekregen. Daarbij en heeft hij (onder meer) gezien, zo is ter zitting door hem verklaard, dat uitgepakte DEWALT- producten in het magazijn van HBL in plastic bakken lagen.

2.5.

Stanley Black & Decker c.s. heeft op 1 november 2016 via de website www.gereedschapscentrum.nl meerdere elektrische gereedschappen van het merk DEWALT gekocht, waaronder de DEWALT D25052KT SDS+ boorhamer 650W en een DEWALT DWE 550 cirkelzaag – 1200W – 165 mm. Uit onderzoek van de bestelde producten is gebleken dat deze oorspronkelijk bestemd waren voor de markt in Groot- Brittannië, door HBL zijn geïmporteerd naar Nederland en zijn voorzien van een Nederlandse stekker. Daarbij heeft Stanley Black & Decker c.s. onder meer geconstateerd dat het snoer met de Nederlandse stekker korter is dan het snoer met de Engelse stekker, dat in plaats van de originele koperen kabelschoen gebruik is gemaakt van een plastic kabelschoen of dat een kabelschoen ontbreekt, en dat de bedrading niet op de originele wijze is teruggebracht, danwel dat de omhulling daarvan beschadigd is.

Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende afbeeldingen overgelegd van de door haar gekochte DEWALT DWE 550 cirkelzaag – 1200W – 165 mm (omcirkeling Stanley Black & Decker c.s):

Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende afbeeldingen overgelegd van de door haar gekochte DEWALT D25052KT SDS+ boorhamer 650W:

2.6.

Bij brief van 3 februari 2017 heeft Stanley Black & Decker c.s. HBL op basis van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten gesommeerd om met onmiddellijke ingang het manipuleren en ompakken van originele producten van Stanley Black & Decker c.s.

te staken en gestaakt te houden en HBL verzocht om alle gemanipuleerde en/of omgepakte producten van Stanley Black & Decker c.s. binnen 7 dagen na dagtekening over te dragen aan haar advocaten, vergezeld van een door een accountant gecontroleerd en goedgekeurd overzicht.

2.7.

HBL heeft bij brief van 10 februari 2017 gereageerd op de sommatie en toegegeven dat zij gemanipuleerde (omgesnoerde) producten van Stanley Black & Decker c.s. heeft verhandeld en op voorraad heeft gehad. Zij heeft daarbij evenwel toegezegd de manipulatie van oorspronkelijk in Groot-Brittannië op de markt gebrachte producten van Stanley Black & Decker c.s. te zullen staken. Aan het verzoek om resterende gemanipuleerde producten over te dragen kon HBL naar eigen zeggen niet voldoen omdat zij deze niet meer op voorraad zou hebben. Ten aanzien van het gestelde ‘ompakken’ van de producten heeft HBL zich op het standpunt gesteld dat dit geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Stanley Black & Decker c.s. opleverde.

2.8.

Naar aanleiding van de reactie van HBL heeft Stanley Black & Decker c.s. op 1 maart 2017 opnieuw proefaankopen gedaan van DEWALT producten via de website www.gereedschapscentrum.nl, te weten de DEWALT DCN 790N accuboor, de DEWALT DCS391N accucirkelzaag en de DEWALT DCB182 accu. Uit onderzoek van deze producten is gebleken dat deze niet alleen waren gewijzigd maar dat deze tevens waren ontdaan van hun oorspronkelijke verpakking en waren verpakt ten behoeve van de verzending daarvan.

Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende afbeeldingen van originele verpakkingen overgelegd

Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende afbeeldingen overgelegd van de wijze waarop de apparaten door HBL zijn verpakt:

2.9.

Op 8 maart 2017 heeft Stanley Black & Decker c.s. een tweede sommatiebrief gestuurd, waarbij HBL wederom is gesommeerd om met onmiddellijke ingang het manipuleren en ‘ompakken’ van originele producten van Stanley Black & Decker c.s. te staken en gestaakt te houden. Op deze brief is niet inhoudelijk gereageerd door HBL.

2.10.

De raadslieden van Stanley Black & Decker c.s. hebben op 3 april 2017 nog een bestelling gedaan bij HBL via de website www.gereedschapscentrum.nl, waarbij wederom de DEWALT DCN 790N accuboor en de DEWALT DCS391N accucirkelzaag zijn besteld. Ook deze producten werden niet geleverd in een originele verpakking maar in plastic zakken en in een doos zonder markering van DEWALT of Stanley Black & Decker c.s.

Stanley Black & Decker c.s. heeft de volgende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT