Uitspraak Nº C/09/524947 / KG ZA 17-39. Rechtbank Den Haag, 2017-04-10

Datum uitspraak:10 april 2017
Uitgevende instantie::Rechtbank Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/524947 / KG ZA 17-39

Vonnis in kort geding van 10 april 2017

in de zaak van

1. de vennootschap naar Frans recht

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE MHCS,

gevestigd te Epernay (Frankrijk),

2. de vennootschap naar Frans recht

SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO.,

gevestigd te Cognac (Frankrijk),

3. de vennootschap naar pools recht

POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. O.,

gevestigd te Zyrardow (Polen),

4. de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

MACDONALD & MUIR LIMITED,

gevestigd te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk),

eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie,

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOP LOGISTICS B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Delft,

2. de vennootschap naar vreemd recht

SIMIZY S.A.R.L.,

gevestigd te Bordeaux (Frankrijk),

gedaagde in conventie,

advocaat: mr. L. Kröger te Den Haag

3. de vennootschap naar vreemd recht

CASTILLON INTERNATIONAL LIMITED,

gevestigd te Manchester (Verenigd Koninkrijk),

gedaagde in conventie,

advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Delft.

Eiseressen zullen hierna ook worden aangeduid als MHCS, Hennessy, Polmos en MacDonald en gezamenlijk als Hennessy c.s. (vrouwelijk enkelvoud). Gedaagden zullen hierna ook worden aangeduid als Top Logistics, Simizy en Castillon en gezamenlijk als Top Logistics c.s. Voor Hennessy c.s. wordt deze zaak mede behandeld door mr. S.D. Brommersma, advocaat te Amsterdam. Voor Top Logistics en Castillon wordt deze zaak mede behandeld door mr. P. Wezelenburg, advocaat te Delft.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 januari 2017, met producties (EP)11 tot en met 51;

 • -

  de op 10 februari 2017 ingekomen conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie van Top Logistics, met producties (G1P)1 tot en met 3;

 • -

  de op 10 februari 2017 ingekomen conclusie van antwoord van Simizy, met producties (G2P)1 tot en met 5;

 • -

  de eveneens op 10 februari 2017 ingekomen conclusie van antwoord van Castillon, met 2 producties (G3P)1 en (G3P)5;

 • -

  de op 13 februari 2017 ingekomen brief van Castillon, met producties (G3P)2 tot en met 4;

 • -

  de brief van 13 februari 2017 van Hennessy c.s., houdende wijziging van eis, met producties (EP)52 tot en met 62;

 • -

  de brief van 14 februari 2017 van Hennessy c.s., houdende wijziging van eis, met producties (EP)63 tot en met 65;

 • -

  de brief van 15 februari 2017 van Top Logistics, met productie (G1P)4 (een aanvullende kostenopgave);

 • -

  de brief van 16 februari 2017 van Castillon, met productie (G3P)7;

 • -

  de brief van 16 februari 2017 van Hennessy c.s., met productie 66 (een aanvullende kostenopgave);

 • -

  de brief van 16 februari 2017 van Simizy, met productie (G2P)6 (een aanvullende kostenopgave);

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 17 februari 2017, waarbij Castillon (de papieren versie van) haar producties (G3P)6 tot en met 11 heeft overgelegd;

 • -

  de pleitnota’s van Hennessy c.s., tevens houdende een tweetal wijzigingen van eis (op p. 24 en 29), met uitzondering van de niet-voorgedragen randnummers 16, 17, 23, 59, voetnoot 20 (van de pleitaantekeningen), almede p.11, p.13 (onderaan), p.15 (onderaan), 16-18, 22 tot en met 33, 38, 40-46 (bewijsmiddelen);

 • -

  de pleitnota van Top Logistics, Castillon en Simizy, met uitzondering van de niet-voorgedragen randnummers 22, 33-35 (Top Logistics), 39 tot en met 41 (Simizy) en 30, 31, 35, 37 tot en met 40 en 43 tot en met 45 (Castillon).

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De feiten eiseressen
2.1.

Eiseressen maken deel uit van het concern Luis Vuitton Moët Hennessy dat zich onder andere bezig houdt met de handel in (alcoholhoudende) dranken, waaronder producten voorzien van de merken Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Dom Perignon, Belvedere (Vodka), Hennessy, Ardbeg en Glenmorangie (hierna gezamenlijk: ‘Hennessy-producten’ en per merk aangeduid als ‘[MERKNAAM]-producten’).

2.2.

Eiseressen zijn houdsters van de hierna te vermelden merken (hierna gezamenlijk: de Hennessy-merken2) voor (onder meer) alcoholhoudende draken in de klassen 32 en/of 33.

MHCS: - het Uniewoordmerk MOËT & CHANDON, aangevraagd op 17 april 1997 en geregistreerd op 26 januari 1999 onder nummer 515338 voor waren in de klassen 32, 33 en 42; - het internationale woordmerk met gelding in de Europese Unie VEUVE CLICQUOT, aangevraagd op 15 april 2011 en geregistreerd op 14 april 2011 onder nummer 1077566 voor waren in de klassen 21, 32 en 33;

- het Uniewoordmerk RUINART, aangevraagd op 17 april 1999 en geregistreerd op 26 januari 1999 onder nummer 000514638 voor waren in de klassen 32, 33 en 42;

- het Uniewoordmerk DOM PERIGNON, aangevraagd op 17 april 1997 en geregistreerd op 15 oktober 1999 onder nummer 000515494 voor waren in de klassen 32, 33 en 42;

- de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk DOM PERIGNON, geregistreerd

op 6 januari 1970 onder nummer 363847 voor waren in de klasse

33;

Hennessy: - de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk HENNESSY, aangevraagd op 12 januari 1990 en geregistreerd op 10 mei 1990 onder nummer 554084 voor waren in de klassen 32 en 33;

- het Uniewoordmerk HENNESSY, aangevraagd op 25 juli 2005 en geregistreerd op 7 augustus 2006 onder nummer 004559241 voor waren in de klassen 32, 33 en 43;

Polmos: - de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk BELVEDERE, geregistreerd op 10 oktober 1968 onder nummer 0348878A voor waren in de klasse 33;

- het Benelux-woordmerk BELVEDERE VODKA, aangevraagd op 12 februari 1997 en geregistreerd op 1 december 1997 onder nummer 0608684 voor waren in de klasse 33;

MacDonald - het Uniewoordmerk ARDBEG, aangevraagd op 17 december 1997 en geregistreerd op 7 juni 1999 onder nummer 000704429 voor waren in de klasse 33;

- het Uniewoordmerk GLENMORANGIE, aangevraagd op 1 april 1996 en geregistreerd op 4 augustus 1998 onder nummer 000085316 voor waren in de klasse 33.

Top Logistics

2.3.

Top Logistics (voorheen handelende onder verschillende handelsnamen met het bestanddeel ‘Mevi’) is een in Spijkenisse gevestigde expediteur die in opdracht van derden logistieke diensten verricht, waaronder de op- en overslag van accijnsgoederen. Zij vervult ook douaneformaliteiten inzake de invoer van goederen. Zij heeft een vergunning voor het beheer van een douane-entrepot en het beheer van een belastingentrepot (hierna: AGP).

Bij Top Logistics bevinden zich goederen die onder een douaneschorsingsregeling vallen (met een zogenoemde T1-status, hierna ook wel: T1-goederen) en goederen die (douanerechtelijk) zijn ingevoerd (communautaire goederen, ook wel aangeduid als T2-goederen). De communautaire goederen zijn weer onder te verdelen in goederen die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst (goederen met een zogenoemde AGD-status, hierna ook wel: AGD-goederen, voorheen AAD-goederen) en goederen waarvoor accijns is afgedragen. De AGD-goederen gaan vergezeld van een Elektronisch administratief document (hierna: E-AD). Na ontvangst van goederen stelt Top Logistics aan de hand van een door haar uitgevoerde steekproef een zogenoemde arrival notice op. Hiertoe neemt zij een steekproef van de ontvangen goederen, waarna zij kenmerken van de betreffende goederen noteert, waaronder het soort product, het merk, de inhoudsmaat en de douanestatus. Na afgifte van de betreffende goederen stelt Top Logistics een zogenoemde release notice op, waarop eveneens productkenmerken staan vermeld, alsmede de douanestatus. Voorts biedt Top Logistics aan haar klanten escrow-diensten aan.

2.4.

Op prijslijsten van Redstowne Enterprises (hierna: Redstowne) van 1 november 2004, 28 maart 2005 en 23 augustus 2013 staan Hennessy-producten vermeld met de vermelding “ex whs Mevi”. Op deze lijsten staan onder meer Glenmorangie-producten met de vermelding “decoded” en “AAD” (EP25, EP26 en EP46 II).

2.5.

In een e-mail van 18 augustus 2011 is een op dezelfde datum gedateerde inkooporder van Van Caem International (hierna: Van Caem) met betrekking tot Hennessy-producten met vermelding ‘Mag TOPLOG’ weergegeven. Als onderwerp van de e-mail staat vermeld “Need to be cleaned at Top Log” (EP42).

2.6.

Op een e-mail van 25 januari 2012 met daarin een ‘parcel offer’ inzake Hennessy-producten staat vermeld: Price exw TOP, Price excl decoding costs Top L (EP43).

2.7.

Op diverse inkooporders van Van Caem in 2010, 2011 en 2012 met betrekking tot Hennessy-producten met vermelding ‘TOPLOG’ staat vermeld dat het om gedecodeerde producten gaat. In een aantal van deze inkooporders is een opslag berekend ter zake van ‘Opslag labeling/stickering’ (EP44).

2.8.

In een e-mail van een medewerker van Van Caem van 16 februari 2012 is geschreven (markering toegevoegd door Hennessy c.s.):

2.9.

Een e-mail van 8 juni 2016 van Flashbird met daarin een prijslijst bevat onder meer een aanbieding van “502 cs Belvedere 70 NREF” met de vermelding ‘ex top logistics holland, coded t2’ (EP20).

2.10.

Op een prijslijst (EP23) met als opschrift “Food world beverages Mar, 19, 2016” staan onder de vermelding “Available immediately at Top Logistics, NL” onder meer de volgende aanbiedingen opgenomen:

 • -

  500 cs Belvedere Vodka 6/70/40 NRF DECODED on T2 at 100.00 EUR/cs

 • -

  84 cs Glenmorangie Lasanta Sherry Cask 6/70/46 GBX REF DECODED on T2 at

142.50 EUR/cs

124 cs Glenmorangie 10 Yrs Old, The...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT