Uitspraak Nº C-09-543869-HA ZA 17-1232. Rechtbank Den Haag, 2019-07-03

Datum uitspraak: 3 juli 2019
Uitgevende instantie::Rechtbank Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis van 3 juli 2019

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/543869 / HA ZA 17-1232

van

1 SOCIÉTÉ ANONYME MHCS, te Epernay, Frankrijk,

2. SOCIÉTÉ ANONYME HENNESSY & CO., te Cognac, Frankrijk,

eiseressen in de hoofdzaak,

verweersters in het exhibitie-incident,

advocaat: mr. N.W. Mulder,

tegen

SIMIZY S.AR.L., te Bordeaux, Frankrijk

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het exhibitie-incident,

advocaat: M. Tsoutsanis.

Eiseressen in de hoofdzaak worden tezamen aangeduid als Hennessy cs en apart als MHCS en Hennessy. Gedaagde in de hoofdzaak wordt Simizy genoemd.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het vonnis van 18 juli 2018 in het vrijwaringsincident en de daarin genoemde stukken;

 • -

  de conclusie van antwoord van 29 augustus 2018 met producties 1 t/m 11;

 • -

  het tussenvonnis van 14 november 2018 waarin een comparitie van partijen is gelast;

 • -

  de bij brief van 4 maart 2019 ten behoeve van de comparitie van partijen toegezonden productie 12 van Simizy;

 • -

  de ter comparitie van partijen genomen akte van 19 maart 2019 vermeerdering en wijziging van eis tevens houdende akte overlegging producties 25 t/m 41 van Hennessy cs;

 • -

  de bij brief van 13 maart 2019 ten behoeve van de comparitie van partijen toegezonden productie 13 van Simizy;

 • -

  de bij brief van 18 maart 2019 ten behoeve van de comparitie van partijen toegezonden producties 14 en 15 van Simizy;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 19 maart 2019.

1.2.

Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om opmerkingen te maken over het proces-verbaal.

1.3.

Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Hennessy cs maken deel uit van het concern Luis Vuitton Moët Hennessy (hierna: LVMH). Hennessy cs houden zich binnen LVMH bezig met de productie, verkoop en wereldwijde marketing van alcoholhoudende dranken, waaronder champagne voorzien van de merken Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart en Hennessy (hierna gezamenlijk: ‘Hennessy-merkproducten’ en per merk: ‘Moët & Chandon-producten’, ‘Veuve Clicquot-producten’, ‘Ruinart-producten’, ‘Dom Pérignon-producten’ en ‘Hennessy-producten’).

2.2.

Met ingang van 1 januari 2019 is de rechtsvorm van Hennessy cs gewijzigd in Société Anonyme.1

2.3.

Hennessy cs zijn houdsters van de hierna te vermelden merken voor (onder meer) alcoholhoudende dranken in klasse 33:

MHCS:

2.3.1

het Uniewoordmerk MOËT & CHANDON, geregistreerd op 26 januari 1999 onder nummer 000515338;

2.3.2

het internationale woordmerk met gelding in de Europese Unie VEUVE CLICQUOT, geregistreerd op 15 april 2011 onder nummer 1077566;

2.3.3

het Uniewoordmerk KRUG, geregistreerd op 7 juni 2006 onder nummer 003428695;

2.3.4

het Uniewoordmerk RUINART, geregistreerd op 17 april 1997 onder nummer 000514638;

2.3.5

het Uniewoordmerk DOM PÉRIGNON, geregistreerd op 15 oktober 1999 onder nummer 000515494;

2.3.6

het krachtens een internationale aanvraag in (onder meer) de Benelux op 11 december 1984 onder nummer 000488634 geregistreerde woordmerk DOM PÉRIGNON;

Hennessy:

2.3.7

het Uniewoordmerk HENNESSY, geregistreerd op 7 augustus 2006 onder nummer 004559241.

Hierna worden de onder 2.3.1 t/m 2.3.6 bedoelde merken ook tezamen aangeduid als ‘de MHCS-merken’ en het onder 2.3.7 bedoelde merk als ‘het Hennessy-merk’. De MHCS-merken en het Hennessy-merk worden hierna ook tezamen aangeduid als ‘de Hennessy-merken’. De afzonderlijke merken worden ook aangeduid als ‘het Moet & Chandon-merk’, ‘het Veuve Cliquot-merk’, ‘het Krug-merk’, ‘het Ruinart-merk’. De onder 2.3.5 en 2.3.6 bedoelde merken worden tezamen ook aangeduid als ‘de Dom Perignon-merken’ en afzonderlijk als ‘het Dom Perignon-Uniemerk’ respectievelijk ‘het Dom Perignon-Beneluxmerk’.

2.4.

Simizy verhandelt onder de (handels)naam The Spirits Company (thespiritscompany.com) alcoholhoudende dranken in de Europese Unie (EU), met als specialisme de handel in champagnegoederen. Simizy maakt in Nederland gebruik van de logistiek dienstverleners Top Logistics en Loendersloot, die goederen opslaan en overslaan en een vergunning voor een douane- en belastingentrepot hebben.

2.5.

In een e-mail van 31 oktober 2013 heeft Simizy een bericht verzonden aan het in Nederland gevestigde Lysvin B.V. (hierna: Lysvin) met – voor zover hier relevant – de volgende inhoud:2

2.6.

In een e-mail van 18 juni 2014 heeft Lysvin het volgende geschreven aan Simizy:3

2.7.

Op 2 oktober 2014 heeft Simizy het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:4

2.8.

In een e-mail van 22 oktober 2014 heeft Simizy een bericht verzonden aan het in Nederland gevestigde Royal Bubbles B.V. (hierna: Royal Bubbels) met – voor zover hier relevant – de volgende inhoud:5

2.9.

Op 26 november 2014 heeft Simizy – voor zover hier van belang – het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:6

2.10.

Op 1 december 2014 heeft Simizy – voor zover hier van belang – het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:7

2.11.

Op 1 december 2014 heeft Simizy – voor zover hier van belang – het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:8

2.12.

Op 5 december 2014 heeft Simizy – voor zover hier van belang – het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:9

2.13.

Op 5 december 2014 heeft Simizy – voor zover hier van belang – het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:10

2.14.

Op 10 december 2014 heeft Simizy – voor zover hier van belang – het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:11

2.15.

Op 11 december heeft het Franse bedrijf Union Commerciale des Vins de France (hierna: UCVF) een transactie met betrekking tot 144 dozen ‘Veuve Clicquot Brut Carte Jeune’, ‘0,75 l’ gefactureerd aan Simizy, met vermelding van de leveringsconditie ‘Marchandises FCA Peronne sous DAE’.12

Tezamen met de onder 2.19 en 2.25 t/m 2.27 bedoelde transacties, wordt deze transactie ook aangeduid als ‘de transacties’.

2.16.

Op 2 mei 2015 heeft Simizy het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:13

2.17.

Op 16 september 2015 heeft Simizy een e-mailbericht aan een (potentiële) klant gestuurd dat – voor zover hier van belang – als volgt luidt:14

2.18.

Op 16 september 2015 heeft Simizy twee keer een identiek e-mailbericht gestuurd aan een (potentiële) klant dat – voor zover hier van belang – als volgt luidt:15

2.19.

Op 25 september 2015 heeft Simizy een transactie met betrekking tot 150 dozen ‘Champagne Ruinart R Brut Blanc’, ‘750 ml’ gefactureerd aan UCVS, met de leveringsconditie ‘Incoterm: DDU Delavenne Peronne’.16

Tezamen met de onder 2.15 en 2.25 t/m 2.27 bedoelde transacties, wordt deze transactie ook aangeduid als ‘de transacties’.

2.20.

Op 2 oktober 2015 heeft Simizy een e-mailbericht gezonden aan Royal Bubbels, dat – voor zover hier van belang – als volgt luidt:17

2.21.

Simizy heeft op 2 oktober 2015 ook een e-mailbericht aan een (potentiële) klant gestuurd met – voor zover hier van belang – de volgende inhoud:18

2.22.

Simizy heeft op 6 januari 2016 een e-mailbericht gestuurd aan Lysvin met – voor zover hier van belang – de volgende inhoud:19

2.23.

Op 4 april 2016 heeft Simizy het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:20

2.24.

Op 12 april 2016 heeft Simizy – voor zover hier van belang – het volgende e-mailbericht gestuurd aan Lysvin:21

(…)

2.25.

Op 29 april 2016 heeft Simizy een transactie van 210 dozen Dom Pérignon Brut 2004 gefactureerd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT