Uitspraak Nº C/09/595541 / JE RK 20-1572. Rechtbank Den Haag, 2020-07-30

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Docket NumberC/09/595541 / JE RK 20-1572
ECLIECLI:NL:RBDHA:2020:7180
Rechtbank DEN HAAG

Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaaksgegevens: C/09/595541 / JE RK 20-1572

Datum uitspraak: 30 juli 2020

Beschikking van de kinderrechter Verlenging ondertoezichtstelling

in de zaak naar aanleiding van het op 2 juli 2020 ingekomen verzoek van:

Stichting Jeugdbescherming west Zuid-Holland (hierna te noemen: de gecertificeerde instelling),

betreffende:

[minderjarige] , geboren op [geboortedag] 2003 te [geboorteplaats] ,

hierna te noemen: [minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[de man 1] ,

hierna te noemen: de vader,

wonende te [woonplaats 1] ,

L. [de vrouw] ,

hierna te noemen: de moeder,

wonende te [woonplaats 2] ,

[de man 2] ,

hierna te noemen: de stiefvader,

wonende te [woonplaats 2] .

Het procesverloop

De kinderrechter heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoek, met al bijlage het gezinsplan.

De gecertificeerde instelling heeft aangegeven geen behandeling van het verzoek ter zitting te wensen.

Aan de belanghebbenden zijn bij brief van 7 juli 2020 meldbrieven gestuurd, conform het bepaalde in artikel 6.1 van het procesreglement civiel jeugdrecht.

Feiten

Het huwelijk van de vader en de moeder is door echtscheiding ontbonden.

De vader en de moeder zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag.

De minderjarige verblijft feitelijk bij de vader.

De kinderrechter in deze rechtbank heeft bij beschikking van 1 augustus 2019 de ondertoezichtstelling van [minderjarige] verlengd van 2 augustus 2019 tot 2 augustus 2020.

Verzoek

Het verzoek strekt tot verlenging van de ondertoezichtstelling van [minderjarige] voor de periode van één jaar.

De grond voor het verzoek is gelegen in het navolgende.

[minderjarige] en ook zijn zusje zitten sinds de echtscheiding van de ouders klem tussen beide opvoedsituaties, bij de moeder en stiefvader en de vader, en ervaren als gevolg hiervan onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid over afspraken tussen de ouders, waardoor zij in een loyaliteitsconflict zitten. Als de communicatie tussen beide ouders stagneert is er interventie van de betrokken jeugdbeschermer nodig is om samen met de ouders datgene wat dan actueel is weer in goede banen te leiden.

Sinds mei 2019 woont [minderjarige] bij zijn vader. [minderjarige] is een intelligente jongen met autistische trekken die houdt van gamen. [minderjarige] was het afgelopen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT