Uitspraak Nº C/09/596046 / FA RK 20-4530. Rechtbank Den Haag, 2020-07-29

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Docket NumberC/09/596046 / FA RK 20-4530
ECLIECLI:NL:RBDHA:2020:7425
RECHTBANK DEN HAAG


Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaak-/rekestnummer: C/09/596046 / FA RK 20-4530

Datum beschikking: 29 juli 2020

Machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Beschikking naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[de man]

hierna te noemen: betrokkene,

geboren op [geboortedag] 1972 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. J. Gravesteijn te Den Haag.

Procesverloop
Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 10 juli 2020, heeft de officier van justitie verzocht om een zorgmachtiging.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  een op 08 juni 2020 ondertekende medische verklaring van [psychiater] , die betrokkene heeft onderzocht maar niet bij zijn behandeling betrokken was;

 • -

  een zorgkaart van 23 juni 2020;

 • -

  een zorgplan van 23 juni 2020;

 • -

  een beoordeling van de geneesheer-directeur op het zorgplan van 08 juli 2020;

 • -

  een uittreksel uit de justitiële documentatie;

 • -

  een afschrift van de politiemutaties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 29 juli 2020.

Bij die gelegenheid zijn op grond van artikel 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de navolgende personen gelijktijdig telefonisch gehoord door de rechtbank omdat het houden van een fysieke zitting vanwege de geldende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus niet mogelijk was:

 • -

  de [behandelend arts] ;

 • -

  [sociaal psychiatrisch verpleegkundige] , in aanwezigheid van betrokkene, de moeder van betrokkene – [de vrouw] – en een collega.

 • -

  de advocaat van betrokkene.

Omdat een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig werd geacht door de officier van justitie, is de officier van justitie niet telefonisch gehoord.

Standpunten

De arts heeft verklaard dat er sprake is van forse alcoholproblematiek, in combinatie met een gediagnosticeerde uitgebreide neurocognitieve stoornis. Betrokkene valt op alle gebieden uit, heeft een zeer slecht korte termijn geheugen en kan onvoldoende voor zichzelf zorgen. Er is sprake van chronisch ondergewicht omdat hij niet het initiatief neemt om te eten. Betrokkene is afhankelijk van anderen, met name van zijn moeder bij wie hij woont. Door het overmatig alcoholgebruik verslechtert zijn situatie, wat ernstig nadeel oplevert zoals leverfalen. Er is een verhoogd risico op overlijden als er niet ingegrepen wordt. De eerste noodzakelijke stap om het toestandsbeeld te verbeteren is het staken van alcoholgebruik. Dit kan enkel middels opname en verplichte zorg, want betrokkene en zijn moeder weigeren al ruim twee jaar om hieraan mee...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT