Uitspraak Nº C/09/620740 / HA ZA 21-997. Rechtbank Den Haag, 2022-09-07

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:9193
Docket NumberC/09/620740 / HA ZA 21-997
Date07 Septiembre 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/620740 / HA ZA 21-997 en C/09/620741 / HA ZA 21-998

Vonnis van 7 september 2022

in de zaken van

de vennootschap naar vreemd recht

OROPE GERMANY GMBH,

te Düsseldorf, Duitsland,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R. Broekstra te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY,

te Espoo, Finland,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. W.E. Pors te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Orope en Nokia genoemd worden. Zaak 21-997 wordt ook aangeduid als de EP 562-zaak en zaak 21-998 als de EP 103-zaak.

Voor Orope zijn de zaken inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd, en door mrs. M.G.R. van Gardingen, M.P. Mtshaulana, D.F. de Lange en J. Santman, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door mr. ir. F.A.T. van Looijengoed en mr. J. Laddé, octrooigemachtigden. Voor Nokia zijn de zaken inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd, tezamen met mrs. P. van Gemert en E.M. Stok, advocaten te Den Haag, bijgestaan door de octrooigemachtigden dr. ir. J.J. Hutter en dr. H. Shi.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedures in beide zaken blijkt uit:

 • -

  de beschikkingen van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 6 oktober 2021, waarbij Orope verlof is verleend Nokia te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken (hierna ook: VRO);

 • -

  de dagvaardingen van 20 oktober 2021;

 • -

  de aktes houdende overlegging producties, met producties EP01 tot en met EP43;

 • -

  de conclusies van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, met producties GP01 tot en met GP44 en vertrouwelijke producties GPF1 en GPF21;

 • -

  de conclusies van antwoord in reconventie, met producties EP44 en EP45;

 • -

  de aktes houdende overlegging nadere producties voorbehouden handelingen van de zijde van Nokia, met producties GP45 tot en met GP60;

 • -

  de aktes houdende overlegging nadere producties van de zijde van Orope, met producties EP46 tot en met EP51;

 • -

  de aktes houdende overlegging nadere productie van de zijde van Nokia, met productie GP61;

 • -

  de aktes houdende overlegging nadere producties van de zijde van Nokia, met producties GP62;

 • -

  de aktes houdende overlegging nadere reactieve producties, tevens verzoek om uitspraak ter zitting, bezwaar tegen uitbreiding feitelijke grondslag en (tegen)bewijsaanbod, met producties EP52 tot en met EP54;

 • -

  de aktes houdende bezwaar tegen nieuwe stellingen en producties, tevens overlegging reactieve producties van de zijde van Nokia, met producties GP63 tot en met GP67;

 • -

  de e-mail van mr. Pors van 6 juli 2022, waarbij productie GP68 is overgelegd;

 • -

  de zitting van 8 juli 2022 in beide zaken met de voorafgaand daaraan, op 5 juli 2022, schriftelijk ingediende pleitnota’s van partijen en, op 7 juli 2022, de schriftelijke reactie van Nokia op de pleitnota van Orope.

1.2.

Ter zitting is medegedeeld dat tegen de over en weer gevoerde bezwaren tegen (te) laat gevoerde stellingen en ingediende producties voor zover nodig bij vonnis zal worden beslist. Voorts is ter zitting beslist dat de rechtbank geen mondeling vonnis zal wijzen zoals door Orope verzocht. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Nokia en haar octrooien

2.1.1.

Nokia is een Fins bedrijf dat zich primair toelegt op de ontwikkeling en verkoop van telecommunicatieapparatuur. Nokia maakt onderdeel uit van het Nokia-concern. Een deel van Nokia’s bedrijfsvoering is gericht op het verlenen van licenties onder haar octrooien.

2.1.2.

Nokia is houdster van het op 10 mei 2017 verleende Europees octrooi EP 2 981 103 B1 met gelding in onder meer Nederland voor ‘Allocation of preamble sequences’ (hierna: EP 103) alsmede van het op 1 mei 2019 verleende Europees octrooi EP 3 220 562 B1 met gelding in onder meer Nederland voor ‘Allocation of preamble sequences’ (hierna: EP 562) (EP 103 en EP 562 hierna tezamen ook wel: de octrooien).

2.1.3.

De aanvrage van EP 103 dateert van 14 augustus 2015 en is afgesplitst van de Europese octrooiaanvrage 07117750.5 van 2 oktober 2007 (hierna: de moederaanvrage). De aanvrage van EP 562 van 29 maart 2017 is vervolgens afgesplitst van de aanvrage van EP 103. De octrooien roepen geen prioriteit in. De relevante datum voor de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van EP 103 en EP 562 is 2 oktober 2007 (hierna ook: de indieningsdatum).

2.1.4.

Tegen de verlening van EP 562 is oppositie ingesteld door Daimler AG. De oppositie is afgewezen bij beslissing van 18 juni 2021. Er is geen beroep ingesteld.

2.1.5.

Daimler AG heeft voorts tegen EP 103 een nietigheidsactie ingesteld bij het Bundespatentgericht. Dat gerecht heeft op 14 april 2021 een voorlopige opinie gegeven waarin EP 103 voorlopig geldig werd geacht. Tot een eindbeslissing is het niet gekomen.

2.1.6.

In de originele Engelse taal luiden de conclusies van EP 103 als volgt:

1. A device (10, 20, 30) comprising:

a searching unit (12, 22, 32) configured to search a set of specific sequences, comprising a set of root sequences and cyclic shifts thereof, wherein the searching unit (12, 22, 32) is configured to start from a root sequence index indicating a root sequence of ordered root sequences, include available cyclic shifts of the root sequence, and continue with a next root sequence if necessary for filling the set,

wherein the searching unit (12, 22, 32) is further configured to interpret the ordered root sequences in a cyclic manner, and

wherein the ordered root sequences are obtained by ordering sequences of a predetermined length and number in accordance with cubic metric of each of the sequences and a size of a high mobility cell each of the sequences supports, wherein the ordering comprises:

- dividing the sequences into a first set with cubic metric values below a predetermined threshold and a second set with cubic metric values above the threshold,

- forming two or more subsets of the sequences in the first set and two or more subsets of the sequences in the second set according to the supported cell sizes, wherein the subsets are arranged such that supported cell sizes of the sequences increase between subsets of the first set and decrease between subsets of the second set or vice versa, and

- ordering the sequences in each subset according to their cubic metric values, wherein the sequences of adjacent subsets are ordered with alternating decreasing and increasing cubic metric values.

2. The device (10, 20, 30) of claim 1, wherein the root sequences are Zadoff-Chu sequences.

3. The device (10, 20, 30) of claim 1 or 2, wherein the subsets are formed according to maximum supported cyclic shift increments of the sequences quantized to a predetermined set of values.

4. The device (10, 20, 30) of any one of claims 1 to 3, wherein the threshold is the cubic metric value of Quadrature Phase Shift Keying modulation.

5. The device (30) of any one of claims 1 to 4 comprising a receiver (33) configured to receive a mobility parameter indicating whether the ordering uses a sequence restriction scheme, wherein the restrictions define the maximum supportable size of a high mobility cell for each root sequence.

6. The device (30) of any one of claims 1 to 5, configured to use a sequence in the set of specific sequences for transmission of a preamble in a random access procedure of an evolved universal terrestrial radio access network.

7. The device (20) of any one of claims 1 to 4 comprising a transmitter (23) configured to transmit a mobility parameter indicating whether the ordering uses a sequence restriction scheme, wherein the restrictions define the maximum supportable size of a high mobility cell for each root sequence.

8. A method comprising:

searching a set of specific sequences, comprising a set of root sequences and cyclic shifts thereof, wherein the searching comprises:

starting from a root sequence index indicating a root sequence of ordered root sequences, including available cyclic shifts of the root sequence, and

continuing with a next root sequence if necessary for filling the set,

wherein the method further comprises interpreting the ordered root sequences in a cyclic manner,

wherein the ordered root sequences are obtained by ordering sequences of a predetermined length and number in accordance with cubic metric of each of the sequences and a size of a high mobility cell each of the sequences supports, wherein the ordering comprises:

- dividing the sequences into a first set with cubic metric values below a predetermined threshold and a second set with cubic metric values above the threshold,

- forming two or more subsets of the sequences in the first set and two or more subsets of the sequences in the second set according to the supported cell sizes, wherein the subsets are arranged such that supported cell sizes of the sequences increase between subsets of the first set and decrease between subsets of the second set or vice versa, and

- ordering the sequences in each subset according to their cubic metric values, wherein the sequences of adjacent subsets are ordered with alternating decreasing and increasing cubic metric values.

9. The method of claim 8, wherein the root sequences are Zadoff-Chu sequences.

10. The method of claim 8 or 9, wherein the subsets are formed according to maximum supported cyclic shift increments of the sequences quantized to a predetermined set of values.

11. The method of any one of claims 8 to 10, wherein the threshold is the cubic metric value of Quadrature Phase Shift Keying modulation.

12. The method of any one of claims 8 to 11, further comprising receiving a mobility parameter indicating whether the ordering uses a sequence restriction scheme...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT