Uitspraak Nº C/10/503564 / HA ZA 16-573. Rechtbank Rotterdam, 2017-03-29

Datum uitspraak:2017/03/29
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/503564 / HA ZA 16-573

Vonnis van 29 maart 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RENTOKIL INITIAL B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. S.L. Knols te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OCI TERMINAL EUROPOORT B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. R.L. Markus te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Rentokil en OTE genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 2 juni 2016 met producties 1 tot en met 15,

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1 tot en met 5,

 • -

  de brief van de rechtbank van 5 oktober 2016 waarbij een comparitie van partijen is bepaald,

 • -

  de brief van de rechtbank van 14 november 2016,

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 19 januari 2017,

 • -

  de bij rolbericht van 2 februari 2017 door Rentokil gemaakte opmerkingen bij het proces-verbaal.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Rentokil is een onderneming die haar bedrijf maakt van het verlenen van facilitaire diensten. Rentokil Divisie Pest Control verleent in het bijzonder diensten ter voorkoming van overlast door en ter bestrijding van plaagdieren; zij adviseert bedrijven bij het bestrijden van ongedierte, waarbij zij voorafgaand aan het advies (vaak) een inspectie uitvoert bij haar opdrachtgever en een risico-inventarisatie opstelt.

2.2.

OTE is een terminalbedrijf gelegen in de Europoort te Rotterdam dat gespecialiseerd is in de opslag en het vervoer van ammoniak en ammonia. OTE is een bedrijf in de zin van het “Besluit Risico’s Zware Ongevallen” (hierna: BRZO) en om die reden gelden er strikte veiligheidseisen op het terrein.

2.3.

Sinds 2004 bestrijdt Rentokil in opdracht van OTE ongedierte op het terrein van OTE. De afspraken tussen partijen zijn steeds vastgelegd in ‘serviceovereenkomsten’.

2.4.

Op 28 augustus 2013 is, vanwege de toegenomen aanvraat van lokaas door bruine ratten, besloten het aantal ratten voerkisten uit te breiden van 15 naar 20. Aan de toen gesloten overeenkomst (hierna: Overeenkomst 2013) is het navolgende ontleend:

“(..)

Resultaten inspectie

(..)

Knaagdieren

Ongediertedetail:

Bruine rat

Opmerking: Bestrijdingsmiddel is telkens opgegeten, er wordt op deze locatie te weinig bestrijdingsmiddel aangeboden waardoor de populatie bruine ratten herstelt en groter wordt. Uiteindelijk ontwikkelt deze populatie een resistentie voor het bestrijdingsmiddel.

Klant aanbevelingen:

(Bestrijding) Om de hoge populatie van bruine ratten te kunnen blijven bestrijden moet er voldoende bestrijdingsmiddel aanwezig zijn. Dit kan doormiddel van meer voerkisten of de bezoek frequentie aan te passen.

(…)

Materialen

20 stalen rattenkisten

Plaagdieren

Servicedetail: Bezoekfrequentie: Kosten:

Bruine Ratten, Muizen Algemeen. 8 per jaar € 1.764,00 (per kwartaal)

(…)”

2.5.

Eind 2013 en in 2014 zijn op initiatief van Rentokil wederom diverse besprekingen gevoerd over een nieuwe serviceovereenkomst. Deze besprekingen zijn aan de zijde van OTE in aanvang gevoerd door de heer [persoon 1] (hierna: [persoon 1] ), maintenance manager bij Rentokil, en na het vertrek van [persoon 1] door de heer [persoon 2] (hierna: [persoon 2] ), de in deze periode nieuw aangestelde maintenance manager. Aan de zijde van Rentokil zijn deze gesprekken gevoerd door de heer [persoon 3] (hierna: Van [persoon 3] ).

2.6.

Op 8 oktober 2014 tekenen partijen een vernieuwde overeenkomst (hierna: ‘Overeenkomst 2014’). In deze overeenkomst is, voor zover van belang, het navolgende opgenomen (in cursief is handgeschreven):

“(..)

CONTRACT

____________________________________________________________________________________________________________________

Soorten ongedierte of activiteit (…) aantal behand. Locatie & bijzonderheden

_____________________________________________per jaar_________________________________________________________________

Bruine ratten (…) 12 Rondom gehele huidige locatie incl tanks

Huismuizen (…) 12 Binnen gehele huidige pand

____________________________________________________________________________________________________________________

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar. De kosten van het contract bedragen per kwartaal (…) excl. BTW € 2702,00

____________________________________________________________________________________________________________________

JOB

____________________________________________________________________________________________________________________

Soorten ongedierte of activiteit Materialen Aantal Aantal Locatie & bijzonderheden

_________________________________________________________stuks_______behand._________________________________________

Bruine ratten Stalen rattenkist 55 Rondom opslag tanks

Installatie Digitale rapportage 1 1

Installatie Borging kisten 55 1 Rondom opslag tanks

____________________________________________________________________________________________________________________

De kosten voor deze job bedragen x per kist (…) (…) excl. BTW € 52,90

De eenmalige kosten voor installatie bedragen: (…) (…) € service

____________________________________________________________________________________________________________________

(…)”

2.7.

Op 3 november 2014 gaan de heren [medewerker Rentokil 1] en [medewerker Rentokil 2] van Rentokil bij OTE langs om de overeengekomen 55 gifkisten te plaatsten. De kisten worden niet geplaatst, maar in plaats daarvan opgeslagen op het terrein van OTE (over de reden waarom verschillen partijen van mening).

2.8.

Bij e-mail van 17 maart 2015 bericht Van [persoon 3] namens Rentokil aan [persoon 2] van OTE het navolgende:

“(..)

Ik heb enkele weken geleden begrepen van mijn collega [medewerker Rentokil 1] dat je een aantal van de geleverde nieuwe voerkisten (waar je opdracht voor hebt gegeven) niet geplaatst wilt hebben op het terrein gedeelte. Je zou hierover nog contact opnemen met mij. Aangezien ik nog niets heb vernomen en OCI Terminal hiervoor heeft betaald neem ik zelf contact op.

Ik heb net overleg gehad met mijn collega hoe we kunnen meedenken met OCI Terminals.

1) Euro Tank...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT