Uitspraak Nº C/10/478583 / HA ZA 15-709. Rechtbank Rotterdam, 2016-04-13

Datum uitspraak:2016/04/13
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/478583 / HA ZA 15-709

Vonnis van 13 april 2016

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

ISOPLUS FERNWÄRMETECHNIK GmbH,

gevestigd te Hohenberg (Oostenrijk),

eiseres in conventie en verweerster in reconventie,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ISOPLUS BENELUX B.V.,

gevestigd te Breda,

eiseres in conventie,

advocaat mr. M.B.A. Alkema,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENECO LEIDING OVER NOORD B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,

advocaat mr. N.F. Hessels te Rotterdam.

Eiseressen in conventie zullen hierna respectievelijk Isoplus GmbH en Isoplus Benelux worden genoemd. Gedaagde in conventie zal Eneco LoN worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 5 juni 2015, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, met producties;

 • -

  het tussenvonnis (de brief) van 28 oktober 2015;

 • -

  de brief van 14 januari 2016 aan de zijde van Isoplus c.s., met producties;

 • -

  het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 26 januari 2016;

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie, met producties;

 • -

  de pleitaantekeningen aan de zijde van Isoplus c.s.;

 • -

  de pleitnota aan de zijde van Eneco LoN;

 • -

  het bericht van beide partijen op de rol van 9 maart 2016;

 • -

  het faxbericht van 2 maart 2016 aan de zijde van Isoplus c.s.;

 • -

  het faxbericht van 3 maart 2016 aan de zijde van Eneco LoN;

 • -

  het faxbericht van 9 maart 2016 aan de zijde van Isoplus c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en reconventie

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de producties, staat tussen partijen het volgende vast.

2.1. Isoplus GmbH exploiteert een onderneming die zich bezig houdt met de fabricage van en de handel in voorgeïsoleerde leidingssystemen voor wijk- en stadsverwarming en voor industriële installaties. Isoplus Benelux verzorgt de verkooporganisatie van Isoplus GmbH voor Nederland, België en Luxemburg.

2.2. De besloten vennootschap Eneco Warmte en Koude B.V. (hierna: Eneco Warmte) is verantwoordelijk voor de levering van warmte aan ongeveer 130.000 klanten in Rotterdam en omgeving. Eneco Warmte heeft in 2012 besloten tot de aanleg, het beheer en de exploitatie van een nieuw warmtetransportnet van bijna zeventien kilometer vanaf een afvalenergiecentrale in Rozenburg naar een centrale in Rotterdam, het zogenaamde project “Leiding over Noord” (hierna: het Project). Met het oog op dit Project heeft Eneco Warmte op 21 februari 2013 een nieuwe vennootschap opgericht, te weten Eneco LoN. Eneco Warmte is bestuurder en enig aandeelhouder van Eneco LoN.

2.3. De aanleg van het warmtetransportnet is aanbesteed. Het Project is met het oog daarop in vier onderdelen gesplitst, te weten Lot 1 tot en met Lot 4. Lot 1 en Lot 2 zijn aanbesteed aan aannemer Visser & Smit Hanab, Lot 3 is aanbesteed aan aannemer Dura Vermeer-Nijkamp en Lot 4 is aanbesteed aan aannemer Siers.

2.4. Ook de levering van leiddingdelen is aanbesteed. Eneco Warmte heeft op 20 december 2012 in een zogenaamde Invitation to Tender bekend gemaakt dat zij het voornemen heeft om een niet-exclusieve raamovereenkomst voor de fabricage en levering van geïsoleerde buizen en aanverwante goederen ten behoeve van Lot 1 aan te besteden. Bij deze Invitation to Tender was ook een concept-overeenkomst gevoegd, waarin onder meer de volgende bepalingen waren opgenomen:

“[…] The liquidated damages are agreed to be a reasonable estimate of actual damages, not a penalty. It is further agreed that this Clause shall not constitute a waiver of any rights of COMPANY to damages or other remedies of COMPANY under this CONTRACT or otherwise for CONTRACTOR’s improper performance or default performance of any other aspect of this CONTRACT.

Liquidated damages for late delivery of MATERIALS shall be 1% of the total CONTRACT PRICE for each calendar week delay or part thereof, to a maximum of 15% of the total CONTRACT PRICE. […]”

2.5. Isoplus GmbH heeft zich op 15 februari 2013 ingeschreven op de aanbesteding van de genoemde raamovereenkomst. Naar aanleiding van de inschrijving van Isoplus GmbH heeft Eneco Warmte op 20 februari 2013 een zogenaamde Request for Clarification aan Isoplus GmbH gezonden, waarin het volgende – voor zover relevant – is opgenomen:

“[…]

1 Delivery Planning We have evaluated the delivery planning and concluded that the materials items as mentioned in C.2.1 and D.2.1 (Insulated hot formed bends) do not meet the delivery planning requirements as stated in Tender document “Annex 3; LoN Material Delivery Plan Lot 1”.

Since this is a critical subject for the execution of the Works of the construction lots, we require a revised delivery schedule for these 2 material items. We challenge you to provide creative and alternative sollutions, taken internal and external capacity sollutions into consideration, in a way that the delivery planning requierments will be met!

[…]

7 Section III Remuneration We are open for discussion to adept the percentage of 1% per delayed delivery. […]”

2.6. Hierop hebben Isoplus GmbH en Eneco Warmte op 25 februari 2013 een bespreking gevoerd. Eneco Warmte heeft vervolgens op 27 februari 2013 een brief aan Isoplus GmbH gezonden, waarvan de inhoud – voor zover relevant – hieronder is weergegeven:

“[…]

Hereunder we have noted the results of our meeting.

1 Conditions of Contract

[…] Parties agreed to a percentage of 0,1% of the CONTRACT PRICE for each calendar week delay of part thereof, to a maximum of 15% of the CONTRACT PRICE per late delivery. The liquidated damages will become payable in the event the Tenderer has not recovered the delivery performance in accordance with the delivery schedule 2 weeks after the delay event occured.

[…]

2. Planning delivery of materials

[…]

Provide a confirmation and/or schedule that all material items as listed “Annex 3; LoN Material Delivery Plan Lot 1 in accordance with table 1. Items to be furnished of Annex 1. Material requisition” in the ITT can be delivered in accordance with this schedule.”

2.7.

In reactie hierop heeft Isoplus GmbH bij brief van 28 februari 2013 het volgende – voor zover relevant – aan Eneco Warmte gemeld:

“[…]

Isoplus confirms to comply or agree with:

1 Conditions of Contract

Liquidated damages.

a percentage of 0,1% of the Contract price for each calendar week delay or part thereof, to a maximum of 15% of the Contract price per late delivery. The liquidated damage will become payable in the event the Tenderer has not recovered the delivery performance in accordance with the delivery schedule 2 weeks after the delay event occured.

[…]

2 Planning delivery of materials

[…]

Isoplus confirms that all the materials as listed in “Annex 3; LoN Material Delivery Plan Lot 1 in accordance with table 1. Items be furnished of Annex 1. Material requisition” in the ITT can be delivered in accordance with this schedule.”

2.8.

Op 1 maart 2013 heeft Eneco Warmte het voornemen tot gunning van de opdracht aan Isoplus GmbH kenbaar gemaakt. De onderhandse akte waarin de definitieve overeenkomst is vastgelegd, is op 9 april 2013 door Eneco LoN en Isoplus GmbH ondertekend (hierna: de Overeenkomst) en heeft – voor zover relevant – de volgende inhoud:

SECTION II; CONDITIONS OF CONTRACT

[…]

1. DEFINITIONS

The following definitions shall be used for the purpose of interpreting the CONTRACT. Further definitions not contained in the Clause shall apply to the Section in which they are stated and subsequent Sections.

[…]

1.15 “

CALL-OFF ORDER” shall mean a commercial document which the COMPANY issues (if any) to the CONTRACTOR in accordance with the provisions of Section VI – Administration Instructions, and which shall specify the exact types and quantities of products, materials, equipment or services the CONTRACTOR is to provide under Section IV – Scope of Work of this CONTRACT, along with other requirements of the WORK such as schedule and location to the extent these further specify and clarify (but do not amend) the provisions of Section IV. Any use of the term “PURCHASE ORDER” shall be deemed mean a reference to a CALL-OFF ORDER.”

[…]

4. CONTRACTOR’S GENERAL OBLIGATIONS

4.1.

The WORK shall be carried out in compliance with the provisions of the CONTRACT, and the CONTRACTOR:

(a) […]

(b) warrants that all MATERIALS supplied as part of the WORK shall:

(i) […]

(ii) meet the specifications set out in the CONTRACT; and

(c) […]

(d) warrants that the WORK shall be fit for the purposes specifically set out in the CONTRACT; and

[…]

[…]

4.5.

The CONTRACTOR is deemed to have scrutinized all the technical requirements and other documents forming part of the CONTRACT before the EFFECTIVE DATE OF THE CONTRACT and to have identified any and all errors, fault or defects therein that an experienced CONTRACTOR exercising due care would have discovered as a result of such scrutiny, and is further deemed to have made due allowance in the CONTRACT PRICE for any and all such errors, fault or defects. The COMPANY shall not entertain any claim for extensions of time or additional costs arising out of the CONTRACTORS’s failure to properly scrutinize the technical requirements and other documents issued before the EFFECTIVE DATE OF THE CONTRACT. […]

5. DELAYS

5.1.

Time of delivery is of the essence for the CONTRACT. The delivery term or delivery date stated in the CONTRACT is a deadline for the CONTRACTOR. Merely exceeding this term/date by the CONTRACTOR constitutes default on the part of the CONTRACTOR. The CONTRACTOR shall promptly notify the COMPANY REPRESENTATIVE of any actual or anticipated delay in delivery and take all reasonable steps to avoid or end delays without additional cost to the COMPANY. The CONTRACTOR’s liability for delay in delivery is set out in Section III – Remuneration based on the terms and...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT